Дозата прави отровата

Медицината не е само наука, тя е и изкуство. Тя не се състой в смесване на хапчета и мазила. Тя се занимава със самите жизнени процеси, които трябва да бъдат разбрани, преди да могат да бъдат ръководени.
„Човекът е микрокосмос, или малък свят, защото той е екстракт от всички звезди и планети и цялата небесна твърд, от земята и елементите, и така той е тяхна квинтесенция“.
Филип Ауреол Теофраст фон Хохенхайм или известен като Парацелз е швейцарски учен, лекар, астролог, алхимик и философ. Толкова известен, че се приема за баща на научното изследване, като открито се противопоставя на използването в медицината само на стари текстове и учебни пособия.
„Отровата е във всичко, и няма нищо без отрова. Дозата я прави отрова или лекарство“.
Открито заявява, че всеки проблем трябва да бъде изследван. Първия медик, който споделя мнение, че някои физиологични болести често се дължат на психологически причини.
Поставя медицината на научни основи, като приема, че всички процеси в организма са химически, макар и върху тях да въздействат също звездите и Бога, а болестите са приети като външни намеси.
„Смъртният не живее поради този дъх, които се влива в него и изтича навън. Източникът на живота му е друг и той причинява потока на дишането“.
Създава токсикологията, ятрохимията,  и ново учение за лекарствата, чието действие той за смята не за универсално, а за специфично. Освен диагностиката на заболяването, той предвижда терапия и средства за предотвратяването му.
Правилните насоки, които дава за развитието на медицината вероятно се дължат и на неговите занимания с алхимия, астрология и средновековна мистика.
„Дозата прави отровата“  – този цитат може да се прочете в предговора на всички учебници по токсикология и фармация!
„Мнозина казват, че алхимията е за създаване на злато и сребро. За мен нейната цел не е това, а да разбера каква сила и власт се съдържа в лекарствата“.

Парацелз достига до идеята за наличието на две светлини, които биха могли да просветлят човешкото съзнание. Първата е в светлината на природата, която помага на човек да разсъждава и изследва законите, но същевременно води до неговото психично закостеняване.

Втората светлина е Божествената, която дарява истинско просветление, но само като резултат от доброволно и напълно осъзнато отричане от природната светлина. По неговите думи: „пилеем времето си с външни и преходни неща, а сме заспали по отношение на истинското вътре в нас“.

През 16 ти век, Парацелз получава водород, като смесил желязо и сярна киселина. Водородът е най-разпространеното вещество във Вселената. Основата част от водорода на Земята е свързан в молекули, като тези на водата и органичните съединения. Чистата вода е безцветна, прозрачна течност без вкус и мирис. Всички особености на водата се обясняват с ковалентната полярна химична връзка между водорода и кислорода и образуването на водородни връзки между молекулите.

„Всички елементи във Вселената имат взаимовръзка, всички същества в света са свързани помежду си“.
„Всеки метал, всяко същество, всяко растение притежават свойства и елементи, които могат да влошат или подобрят състоянието на болният“.
„Веднъж навлязла в тялото болестта, всичките негови здрави части трябва да се борят срещу нея, не една – а всички. Защото болестта може да означава тяхната обща смърт. Природата го знае това и Природата атакува болестта с всички възможни средства“.
„Сънищата не са без значение, независимо от къде идват; от фантазията, от елементите;  от друго вдъхновение.
„Господ ни е създал и ни дава това, което искаме, а не змията“.
„Задачата на лекаря е да възстанови равновесието в организма на болния“.

Природата е на наша страна, проблемите ни са на друго място. Природата е трептения. Природата е вълшебна, изобилна и прекрасна.

Великият персийски поет Саади е казал: „Мога с радост да сложа ръката си в гнездо на пепелянки, защото, знам, че до него Всевишния е сложил противоотрова„. Каква възхитителна мъдрост има в тези думи, казани преди 3000 години и забравени днес!

Персийците знаят, че когато имаме проблем, точно до него се намира и решението, но познаването на проблема е въпрос на перспектива. Ако имаме грешен поглед върху нещата, ще виждаме и проблема на грешното място, а така и действията ни ще бъдат грешни. В момента, в който перспективата ни се изясни, проблемът ще се види ясно, както и антидотът до него.

SUBSCRIBE /АБОНИРАЙ СЕ

Даниела Ангелова

Астропсихолог

0877 810 672

консултации/терапия/обучение

социални бутони

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*