Астропсихология на страха

Страхът има биологична същност и комплекс от психоемоционални преживявания. При съществуваща опасност определени зони от мозъка – амигдала и хипоталамусът се активират, за да контролират физическия отговор на страха.  Химическите вещества като адреналин и стрес хормона – кортизол се изливат в кръвоносната система, като това изливане предизвиква определени физически реакции.

Психоемоционалната страна на страха са негативни чувства, емоции и характерни поведенчески реакции у хората и животните, които се активират от обект, тълкуван като заплашителен.

Страховете обикновено се формират на базата на предишен опит и по своята същност имат защитна функция. Съществуват обаче и такива, които възникват, без индивидът преди това да е попадал в ситуациите, които ги предизвикват, и често са по-интензивни от онези, които са породени от непосредственият опит, а специалистите казват, че са плод на фантазията.

Ако вземем възрастен индивид, можем лесно да кажем, че той има едни или други преживявания, в следствие на които се е развил страх. Но, ако вземем съвсем малко дете, което все още няма подобни негативни преживявания, тогава откъде се поражда страхът. Пълно е с малки деца, които се страхуват от най-различни неща и те, надали са плод на фантазията или въображението им.

В астропсихологията има конкретни индикации и характер, които са изобразени (налични) в наталната (рождената)карта на всеки човек. Страховете се базират изцяло на два фактора: памет и зависимост, а биологичната ни природа и химичните реакции на организма просто съответстват (резонират) с тези фактори и дават своето проявление под формата на емоции, психологически състояния и поведение.

Понеже науката отрича наличието на душа или дух, още по-малко е наясно, че костите – цялата ни костна структура съдържа отпечатъци (спомени) за всяка опитност, която сме преживяли, без значение от позиция на времето (далеч в миналото или в този живот). Зависимостите се дължат на повторения, и в случая със страха, това е повторение на преживявания и опитности, които сме повтаряли толкова дълго време, че сме развили зависимост или непоносимост – фобия. Костната система е част от опорно-двигателния апарат на гръбначните животни (включително и човека) и е част от нашия скелет с многобройните си части.

Няма как да научим от науката неща, които засягат душата, нито от църквата ще разберем за пътя на душите, тъй като и едните отричат душата, а другите смятат, че няма прераждане. А за да познаем и преодолеем собствените си страхове и зависимости, ни трябва доста по-пълна информация, за да има и по-пълноценен начин или метод, чрез който да успеем. Зависимостите и страховете ни са „закодирани“ и ние си „носим кръста“ на всички спомени или поне тези, които са ни необходими за преодоляване и израстване.

Археологията е науката, която се занимава с изучаване развитието на човешките култури, чрез документиране и анализ на материални останки, включително скелети, които могат и дават доста информация относно произхода, годините и бита (начина на живот) на дадения обект.  Вярно, че базирайки се и разчитайки на антропологията, науката дава верни отговори, но не е в състояние да допълни нищо по отношение на спомените. Тя използва паметта на скелета, но няма как да знае за спомените на онзи, чийто принадлежи този скелет. Спомените са от ментално и чувствено ниво, а тяхното изражение се проявява в нашата памет, която е добре закодирана в костната система.

Ние се раждаме с това и по отношение на въображението или фантазиите, които науката също има едностранчиво и непълно обяснение, базирайки се само на процесите в мозъка (механично и биохимично) изразяване, мога да кажа, че те (фантазирането или въобразяването) имат ментална, душевна и духовна природа. Никой не може да си въобрази нещо, което не присъства някъде по някое време, не е задължително да е в нашия познат свят. Няма откъде да се породи въобразяване, ако не съществува основа за него. И тази основа не е само научното твърдение, а се съдържа в цялостния душевен и енергиен човешки конгломерат, защото, ние не сме само плът и кръв. И плътта, и кръвта са материално(плътно) проявление на душата и духа, те съдържат живота и след като живота е кръговрат, то е логично да съществува прераждане в някаква форма(човек или нещо друго), логично е душата да съдържа целия наличен опит(спомени) и е логично всичко това да се съдържа в паметта(ментална и физическа).

Така е и със страха, той е физически инстинкт, памет и спомени, тоест, неговата природа е нефизическа и не се дължи единствено на човешката психофизиология, а и на нещо друго. Това друго нещо е душата или животът ви, който включва всичките ви форми на проявление(човек или нещо друго) и съзнанието, което сте имали и запазили.

Регресивните практики често помагат в случаи на фобии и страхове с явно изразени физически проблеми. А това е възможно, само в случаите,  в които психотерапевтите са от хората, които не просто вярват в душата и прераждането, а имат и спомени(опит) за тях. Ако трябва да напомня основите на регресията, както всяка друга приета(официално) наука, излиза, че човек може да се върне назад във времето(бебешка възраст), в което е чувствал сигурност, разглеждайки го само от психологическа гледна точка.

Но е факт, че понякога регресията помага и то, като се вземат предвид не само по-ранните години на индивида и психологическата му среда, която му е осигурявала сигурност. Аз намирам толкова противоречия в научните дисциплини, че няма да ми стигне цял живот да ги разяснявам. При хора (които са ми клиенти), които са изоставени в детството, за каква сигурност и спомени за комфорт говорим… За хора(пак клиенти), които в най-ранните си години са преживяли огромни психологически/емоционални и физически травми, къде да ги върне регресията, за да се почувстват сигурни и защитени…. И защо, когато се изясни причината и мястото(основата) за страха или фобията, тези хора успяват да се справят с малко усилия и помощ, да преодолеят или напълно да се справят със страховете си….

В наталната(рождена) карта на всеки човек са отбелязани и неговите душевни опитности, които задължително включват фобии, страхове и зависимости, то е неизбежно и е част от преживяванията ни. Както е логично и в тези преживявания да има опитности, които са развили в нас определени качества и характер, които ние наричаме заложби, таланти, интереси и умения, или нашите лични възможности.

Няма мечта (която е плод на въображението или фантазията), която да се появи просто така в съзнанието ти, както и няма страх или тревожност, които да нямат причина, като и за двете е без значение дали има видимо или невидимо основание за тях или не.

Не ви спохожда идея, желание, копнеж или мечта, само на базата на някакво видно основание, нито пък страховете ви се дължат единствено на психологическо усещане или физически инстникт, а се дължат на вашите лични спомени и памет, които се намират във вашето ментално/астрално/каузално/причинно-следствено/духовно/физическо тяло или по-точно тела, като връзката между всички тях е вашата душа.

Не можете да излекувате или да се избавите от страховете и зависимостите си, само на базата на психоемоционална терапия или още по-лошо – хапчета. Трябва ви и „отмиване“ на физическата памет, онази, която се съхранява в костната система/костите/скелета и е свързана с опорно-двигателната система.

Опорно-двигателната система – костите, ставите и мускулите, функционират заедно за постигане на основната роля на тази система – поддържане на положението на тялото и движението на тялото и неговите части в пространството.

Костите имат тегло и плътност и при всеки човек това е изключително индивидуално, така, както и работата на целия му организъм, всеки човек е индивидуално „конструиран и съставен“, така, както собствените му пръстови отпечатъци са различни на всеки пръст и не приличат на ничий други.

Мечтите и копнежите могат да станат реалност, когато успеем да опознаем и преодолеем страхове и зависимости.  А това изисква много работа по осъзнаването им и практически усилия, желание и воля да бъдат превъзмогнати пречките, за да постигнем и желаното. Това изисква много повече от съобщаване на факти, относно вашето минало, настояще и бъдеще… Фактите не променят нищо и смятам, че дори е вредно да се борави с тях, освен ако, човека не е готов да ги приеме и осмисли. В крайна сметка, най-важното е човек да се развива на ниво душа и съзнание, да става все по-обективен и да разширява съзнанието си, да се надгражда.

Грешката на повечето астролози е именно в съобщаване на факти, и то такива за които дори те самите, няма как да бъдат сигурни. Хипотезата си е хипотеза – не факт, но често тя става факт, благодарение на страховете или удовлетворението на хората.

Грешката на психолозите е, че използват стандарти и норми, които се базират единствено на научни факти и прилагат стереотипи, които няма как да бъдат валидни за всички хора. По моему, всички науки и образователни системи, дори фармацевтичната индустрия се опитват(и успяват) да съотнесат всеки един човек към универсален подход и единен общ образец, което е, не просто немислимо, но и откровено вредно.

Кръвните групи, които в своя кръвен състав имат различен процент и съотношение едни към други, са пряк преносител на живота ни, не само физически, но и духовно.

В моята астропсихология, човека и неговите животи, физическо проявление, душа и съзнание, мечти и страхове, органи и системи от които сме изградени, кръвна група, спомени и памет, имат еквивалентен психоемоционален, ментален и физически характер с неговата натална, пренатална и духовна астрологична карта.

За страховете и зависимостите може да се научи много от планетите Сатурн, Плутон, Нептун и Уран. В зависимост от влиянията, които обменят помежду си(аспекти) и техните характери(зодиак.знаци), като добавим и кръвната група(те имат определени планети), както и саморегресия, ние можем да получим една доста ясна картина за себе си.

Тъй като времето е обективно и не съществува -минало и бъдеще, а всичко присъства тук и сега, се явява логично да имаме спомени и памет за цялото време – субективно и обективно. Което означава, че мечтите и въображението ни, както и страховете идват от миналото и бъдещето, а пресечната точка за нашето субективно съзнание е настоящето.

Всеки човек има възможност да приложи саморегресия или да „попътува назад или напред“ във времето. Абсолютно всеки, стига да положи достатъчно усилия да се научи и най-вече да работи над себе си – своята субективност, дотогава, докато не постигне обективност в субективността си. Това не става нито с няколко регресии, нито с няколко психологически терапии, нито с няколко астрологични хипотези и факти. Това става с много повече работа, самоподготовка от всякакъв характер – психоемоционален и физически двигателен.

Поради естеството на тази промяна от субективизъм към обективизъм, много малко хора я постигат. На практика, това се прави цял живот, но като осъзнаеш, че това съдържа целия смисъл на живота, на душата и е важно за повсеместната(не само лична) еволюция, някак мотивацията ти и волята се събират в едно.

Желанията на сърцето са закон за духа и принцип на душата. Тогава субективното е просто субект в една огромна обективност.  И ми се иска, колкото може повече да има човеци, наместо -хора. Вярно е, че всяка душа трупа опитност и съответно развитие само за себе си -това е субективната еволюция, но духа -когато се свържете е обективен, космически, единен -наричаме го Бог. Когато имаш връзка с Единното, е твърде нелепо да държиш на субективното. Тогава си просто субект, който има възможност да разглежда живота от ограничена гледна точка със всички плюсове и минуси.

Веднъж почувствал Обективното – от което си част, е невъзможно да живееш само субективно.

Всеки може да вземе, да види, да разгледа спомените за себе си (субективното) от паметта на Обективното.

Така наречените астрологични карти, не са нищо друго, освен субективно отражение(вие) на обективната реалност(Бог). Нашето физическо зачеване и раждане(физическо сътворяване) върви със всичко останало, което има връзка с нас.

Всичко през цялото време е в нас самите, защото, ние сме част от всичкото.

Даниела Ангелова

Астропсихолог

0877 810 672

Този текст е обект на авторско право и препубликуването му отчасти или изцяло се разрешава само с посочване на автора и линк към статията.

консултации/обучение/терапия

astroanalitik@abv.bg

https://www.facebook.com/DanielaAngelova.astrolog/

социални бутони

1 Kоментар

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*