Лунни възли и възприятия

Северен лунен възел и Южен лунен възел, оказват силно енергично, психоемоционално влияние върху живите организми на Земята. Както Луната има своята психологическа характеристика и повлиява основните емоционални реакции и тип емоционалност, така и нейните два „възела“ оказват специфично влияние върху нас.

Луната регулира нашето магнитно поле и воден баланс, оказва директно влияние върху лимфната течност(работата на лимфната система) и психофизиология.

Лунните възли имат ролята на „емоционален барометър“ и повлияват основно възприятията и степента на чувствителност.  Тези две „точки“ от лунната орбита имат противоположно и допълващо се психологическо значение. Те ни дават информация за миналото и настоящето, как и къде се припокриват, какво ни е важно да променим, къде да постъпим различно, какъв е нашият психоемоционален шаблон и възприятия.

Северен лунен възел обозначава настоящето и настоящата ни възприемчивост (как го възприемаме сега) и съответно реагираме, указва ни условията през които преминаваме и какви са нашите нови предизвикателства, как да внедрим опита от миналото, как да се излекуваме от емоционални и физически травми.

Южен лунен възел обозначава миналото и онова което сме възприели някога, какво сме преживяли, как сме преминали през събития и случки, какво носим със себе си като душевен опит, с какво да се разделим и в коя област сме постигнали пълнота и не е важна понастоящем.

Тези два възела могат да се разглеждат като два магнита с + и -, в този смисъл, те винаги се привличат и действат заедно(психоемоционално). Така виждаме, че те са допълващи, а са противоположни, защото попадат в противоположни астрологични знаци с различен характер и качества които да усвоим.

Лунните възли имат особено силно въздействие върху кръвни групи: А и В, слабо при О и АВ. 

Те имат характер на противостоене и често в психоемоционален план се наблюдават взаимноизключващи се психологични и емоционални реакции (поведение). Затова са много важни (напр. в рождената карта) за нашето психично здраве и зряло емоционално отношение.

Както всичко останало, лунните възли имат цикъл на преминаване през астрологичните знаци.

Преди няколко дни се случи нещо такова, те преминаха от знаците Рак-Козирог в Близнаци – Стрелец и ще останат там няколко месеца. Това променя нашата емоционална настройка, възприемчивост и проявление. Указва ни в какво да бъдем внимателни, какво си носим в душата от миналото и какво е важно за нас в настоящето. Как да ги обединим и да не се противопоставяме или пренебрегваме минала опитност, как да продължим напред, какво ни предстои и в кои житейски сфери се проявяват.

Северен възел в Близнаци – провокира силно чувството за ориентация и координация, любопитството, интересите, чувството за посока, качества като търпение, мъдрост, правдивост (обективност), постоянство, засяга уменията да общуваш и комуникираш, да създаваш и подържаш връзки, контакти, съвместимост.  Обостря чувства като: недоволство/негодувание, неприемане, раздразнение, обиденост, разсеяност, капризност. Овладяването на емоциите става чрез натрупване на знания/съзнателност и действия/воля, постоянство в начинанията, приоритетите и чувствата. Ще се очертаят ясно пътищата на душата и личността, като ще трябва да се напасват и синхронизират, може да се прозре и усети, да се научи на какво трябва да се научим, как да намираме истината за себе си, какви са личните ни приоритети и как да подбираме хората и средата – общуването -комуникацията си. С каква информация се сдобиваме, какво е качеството на съдържанието – а не опаковката – на нещата, условията, средствата, какво даваме и получаваме. Доколко знанието, образованието, средата и умствените ни способности ни помагат или пречат. Тук човек се учи да разбира повече самият себе си, опознавайки своите емоции, навици и вътрешни подтици, проучвайки собственото си съдържание.

По време на Северен възел в Близнаци ще се наблюдават повече случки, условия и чувствителност в сферата на общуване и комуникация от всякакъв характер, областта на приятелствата, съдружията, партньорствата, подобията и различията по отношение на образованост, манталитет, знания, гледна точка и действия.  Много хора ще преразгледат собствените си мисли и убеждения, възпитание и общуване, ще преосмислят навиците си, средата и условията в които живеят, целите си, желанията и качествата които притежават, тези които трябва да развият. При всички положения в следващите месеци всички ние ще се стремим към разбиране, към това да обединим знания и действия в едно, желанието да учиш и знаеш да се прилага на практика, да се приведе в изпълнение, което изисква овладяване на самодисциплина, самомотивация, търпение и настойчиви усилия. Знанието предполага търсене на смисъл – докато мъдростта е всезнание, израз на синтезното знание на душата! Много хора ще променят и пренастроят емоционалните си и ментални навици и приоритети, много хора ще сменят средата и условията в които живеят и общуват, ще се промени качеството на информираност и знание, много хора могат да изгубят смисъл, да се разпаднат техните убеждения по отношение на цели и начин на живот. На широко обществено ниво може да наблюдаваме цялостно преустройство в общуването, начините и методите на комуникация, търговия, преговори, съдружия, туризъм, образование и най-вече знание. С управител Меркурий в знака Близнаци, напълно ще се промени информационното поле и личното ментално такова на всеки човек.  Този период засяга масовите средства за информация, нейното качество и цел, стойност и мярка, всичко свързано с менталната природа на човека и околния свят!

Южен възел в Стрелец – обратно на Близнаците, този знак засяга познанието и неговата практическа сила. Не случайно, знака Стрелец е първия духовен знак – той бележи опитността на душата и нейното първо сливане с духа. Ако в Близнаци душата и материята (ума и действията) се синхронизират, опознават, правят грешки и добиват мъдрост, то в Стрелец одухотворяването на материята(човека) е факт, човек е придобил самосъзнание, лична философия която живее (не просто декламира). Онова с което трябва да се разделим е фалшивото самочувствие, мъртвото знание (образование), чуждото мнение и норми, мнимите авторитети, чуждопоклонничеството, самолюбието, горделивостта, високомерието, алчността, приписване на чуждия труд, кражбата на интелектуален труд, копирането и имитацията, ще трябва да бъдем – каквито сме. Чуждите убеждения, морал и философия не може да бъде използвана само на думи и доверие, ще трябва да се докаже от онзи, който я проповядва, налага и изисква от другите. Това доказване е чрез постъпките, делата и начин на живот, те трябва да съответстват на казаното, написаното, обещаното, договореното, заявеното. Къде се намираме в еволюционната стълбица е наш личен проблем, светът ще узнае какво представляваме по делата.

Отново ще възникват ситуации в които ще трябва да отсяваме истината, да разобличим първо сами себе си, да се разкрием(познаем), да преодоляваме страхове и зависимости, илюзии, всичко което ни заблуждава. Не е достатъчно да се стремиш към знанието, не е достатъчно да знаеш, а да се себеактуализираш непрекъснато. Ако в Близнаци осъзнаваме тази двойнственост – душа -тяло, то в Стрелец разбираме и опознаваме, че единството е в Духа или т.н. Светата Тройца (Дух-Душа-Тяло(материя). В Южен възел в Стрелец ще си спомним божествената природа и еволюцията на душата, през какво сме преминали, каква опитност сме натрупали, какъв е смисъла на преживяванията на душата, какво ни е важно наистина. Само по този начин можем да се отърсим от суетата, лицемерието, чувството за вина, за превъзходство, за малоценност, тук е нашата духовна самоличност която да открием. А след това и да живеем подобаващо(истински) според нея.

В наталната(рождената) карта на всеки човек, тези възли заемат различни положения или житейски сфери, и според това тяхно разположение е засегната и съответната област в която най-силно ще усетят характера на възлите и ще трябва да се съобразят с тях, без значение дали искат или не искат.

Северен възел -Близнаци в 1ви дом(асцедент) – Южен възел-Стрелец в 7ми дом(десцедент) – засегната е личната ви сфера, онова което зависи от вас и трябва да промените, да развивате себе си – качества, самостоятелност, да се справите с двойнствеността в общуването и изразяването. Това ще става чрез сферата на партньорството, брачните отношения, съдружията, хората в близкото ви обкръжение.

Северен възел-Близнаци във 2ри дом – Южен възел -Стрелец в 8ми дом – засяга личните ви представи, очаквания, познания и умения относно материалното, финансовата сфера и всичко свързано с осигуряването на финанси, тук влиза така наречената – материална карма. Независимо дали сте богат или беден, уроците са свързани с печеленето на средства – чрез какво, как, засяга финансовата самостоятелност. Това ще се случва чрез материалното наследство, къде сте се родили и какво сте наследили, засяга общуването и средата чрез които вие се учите на независимост, благотворителност, финансови норми произтичащи от духа – а не материята.

Северен възел-Близнаци в 3ти дом – Южен възел-Стрелец в 9ти дом – ще трябва да осмислите и разбирате първо себе си, за да можете да разпознавате сродните условия, възможности, сродните си души, да не се увличате по хора и информация която ви опонира на образованието, желанията и да се обвързвате емоционално с тях. Трябва да се научите на обективност, разпознаваемост, отсяване, познание като не се притеснявате да изразите лично мнение, да извършите действия които са плод на собствените ви качества и умения, да се научите да не изисквате и очаквате. Това ще става чрез сферата на образованост, чрез срещи и познанства на хора подобни на вас и коренно различни. Ще пътувате до места които ви разкриват важни преживявания и опит от миналото, ще се интересувате от теми и дейности които ви помагат да опознавате духовната си природа.

Северен възел-Близнаци в 4ти дом -Южен възел-Стрелец в 10ти дом – уроците и възможностите са свързани с областта на семейството, вашите желания и приоритети, създаване на семейство и разбирането за семейство – тук голяма роля има духовното семейство. Може да установите, че живеете или сте се родили при хора с които имате връзка от преди, може да срещнете хора от вашето духовно семейство, или да се справяте с проблеми и трудности в семейството. От друга страна чрез професионалното ви поприще, ориентация, цели, професионалните ви избори ще бъдат съобразени с духовното ви образование. Може би там, ще попаднете на хора които да ви предават своите знания и умения.

Северен възел-Близнаци в 5ти дом -Южен възел-Стрелец в 11-ти дом – сферата на любовта и нещата които обичате, желанията и целите свързани с повече радост, щастливост, грижовност и споделеност ще излязат на предна линия. Това може да налага промени в себе си, които трябва да направите, промени в средата която живеете и общувате, навиците си, преодоляване на страхове. Уроците са свързани с духовната любов която изисква мъдрост, търпение, обективност, но и сила да устоиш или да продължиш по избран път. Чрез приятелската среда, непринуденост и истина ще трябва да преодолеете своите страхове свързани със самота, отхвърленост, неприемане, ще трябва да се разделите с илюзорни връзки или очаквания. Ще трябва да преосмислите своята доверчивост или мнителност, да наблегнете на съдържанието – независимо от неговата опаковка.

Северен възел-Близнаци в 6ти дом-Южен възел-Стрелец в 12ти дом – тук е засегната сферата на здравето, чувството за отговорност и задължения, деловата сфера и деловите цели и отношения, като ще трябва да се научите да говорите, да преговаряте, да изяснявате, да знаете кога да слушате/мълчите и кога да изразите мнение. Да се справите с емоционалното отношение и обвързаност с работата или хората и вместо това да се отдадете на нещата които наистина ви удовлетворяват. Ще трябва да преосмислите мнението и убежденията си относно образованието(знанието) и образованост (познание), да се научите на концентрация, духовни практики, да извикате в съзнанието си цялата опитност която носите в себе си. Чрез ограничения от всякакъв характер, както и неразбирането ви или неприемането ви от страна на околните, чрез очаквания или изисквания към вас, чрез провокация на чувството ви за вина/отговорност или задължителност от страна на другите – вие ще трябва да се търсите и намирате всеки път. Кое е ваше, какво съм, какво искам, какво правя, на кого съм длъжен и към какво съм отговорен.

(ако не знаете къде попадат лунните възли във вашата натална карта, можете да ми пишете)!

Даниела Ангелова

 Астропсихолог

0877 810 672

Този текст е обект на авторско право и препубликуването му отчасти или изцяло се разрешава само с посочване на автора и линк към статията.

консултации/ индивидуални прогнози/обучение/терапия:

info@astroanalitik.eu

Астропсихология и астропсихотерапия

споделяне в социални мрежи

Facebookyoutubeinstagram


Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*