Мисията

ВЪВЕДЕНИЕ

Мисията

Мисията на планетата Земя бе започната по молба на самата планета. Земята поиска и звездните Съвети одобриха еволюционния й скок. През последното хилядолетие Земята се подготвяше за нашето навлизане. Вече е време да влезем в нейната равнина, за да регенерираме тази планета в името на Силите на Светлината и да отворим за нея вратите към космическата общност, в която тя пребивава.

Поздравяваме онези от вас в цялата вселена, които станаха доброволци в тази задача. Имате нашата благословия. И запомнете, най-добре прочетете този наръчник преди да пристигнете там. Въпреки че сте ветерани от безброй успешни мисии в многобройни нефункционални животоподдържащи системи, обърнете внимание на тази. Това издание е специално направено за тази планетарна система – система, която не зачита никаква рационалност и е усъвършенствала дисфункцията до форма на изкуство. Това е също една от малкото системи, в които изказването на истината тайно се счита за креативен акт. Заради потенциалните опасности на тази планета, Mission Control не носи отговорност за членовете на мисията, които не са се запознали обстойно с материала, изложен в това специално издание.

Mission Control

Няколко думи от Mission Control

Mission Control е тактическото звено на извънземната мисия на Планета Земя. Ние изпълняваме решенията на звездните Съвети и служим като посредник между членове на мисията, които са се кандидатирали за служба в „пехотата” на повърхността на планетата и тези, които служат на мисията в нейните извън-планетарни дивизии. Наша отговорност е да поддържаме всички комуникационни системи между отделните многобройни сили, които сега са се събрали на тази планетарна арена. Нашата цел е да асистираме тази планета и нейните обитатели при преминаването им в ново съзнание и реалност.

Основната ни директива е да координираме движенията, които Духът дирижира. Ние сме тук, за да гарантираме, че декрета на Висшия Духовен Съд се изпълнява и че воалите на третото измерение ще бъдат вдигнати и светлината ще навлезе.

Как да се използва този наръчник

 Този наръчник не е книга с правила, нито ще ви каже колко ангели има във върха на една топлийка и в кое измерение е топлийката. Той не предлага никакви карти на измеренията, за да задоволи линеарно мислещото ви съзнание. Този наръчник е средство за събуждането ви за онова, което вече знаете. Той е допълнителна помощ за достъп до истинската вътрешна информация, а не външен авторитет с най-новия „изъм”, в който да вярвате.

Тъй като не желаем този справочник да бъде използван неправилно, съзнателно сме пропуснали част от информацията. Ако имате нужда от повече отговори, отколкото този наръчник предлага, не стойте там като в небрано лозе, а излезте навън и поискайте тези отговори. Онова, което е удачно да занете, ще ви бъде казано. Mission Control иска да знаете, че ние не само стоим зад продукта си, но стоим и до вас, докато го четете.

Ние също бихме искали да изясним, че ако вие смятате тази публикация за „new age”, ние не я смятаме за такава, защото онова, което наричате „new age” е само израз на старата епоха. Тъй като „new age” се отнася единствено за религиозни системни вярвания, установени от външни авторитети, ние не го намираме нито за „new”/ново/, нито за по-добро от всичко останало, в което вярвате. Ние предпочитаме да се считаме за свещени пастири на едно свещено стадо и този наръчник е свещен уред за подканване на стадото. Смятаме, че това прави тази публикация повече “post-new age” от каквото и да било друго.

Как класифицирате този наръчник е по-маловажно от това как го използвате. Ние ви съветваме да го използвате като средство за пробуждане, а не като нова доктрина за да удължаване на дрямката.

Нов Колежански Интергалактически Речник

Тъй като човешките езици не са направени да обхващат много понятия извън актуалното фиксирано, водено от страх и отровено съзнание и защото не използваме разговорен език, този наръчник ни изправи пред някои интересни проблеми. Да се справим с валутата на лингвистичните ви системи е двойно по-трудно, защото инверсията на вашата енергия е изкривила всички логични значения. Например, хората от тази планета стоят насред пълна арогантност, твърдо отричайки своята въздесъща природа. Те заявяват разделението си от себе си, един от друг, и от целия живот, като пробутват това за акт на скромност. Сромността не е отрицание; разделението е отрицание. И поддържането на това разделение е най-крайният признак на гордост.

Вашите институции действат на същия опак принцип. Така например, вие имате данъчни системи, ангажирани с това да убиват хора, държавна фармацевтична администрация, която само машинно масло не е препоръчала още като диетична добавка, поради ниското му съдържание на захар, и икономическа система, която е убедила всички, че животът е лош заради икономиката. Както виждате, може да се окаже трудно използването на вашия език и все още да се надяваме да изразим истината.  Някои термини имат нужда от нова дефиниция, преди да започнете да четете.  Те следват.

ДУМИ НИВО 1

Извънземни

Извънземен не е пришелец. Пришелецът си е пришелец. Извънземният е отговорен гражданин на света, не чужденец, носен от течението сред звездите. Извънземните са представители на светлината, пазители на живота и обичащи планетите. Те са местни на всяка планета, на която се намират по силата на гражданството си, без значение от коя планета произхождат.

Много от вас са стигнали до убеждението, че е напълно невъзможно да сте извънземни, тъй като се чувствате толкова свързани със Земята и я обичате. Бихме искали да отбележим, че ако изобщо обичате тази планета, вие сте извънземен. Искаме да отбележим също, че вашата загриженост за планетата е била толкова голяма, че сте й изпратили най-доброто, с което разполагате – в случая, самите себе си.

Разпределение, не потекло определя термина „извънземен”. Въпреки че всеки живот произлиза от Извора, не всеки живот е „на линия” с Извора. Извънземен е същество в благозвучна хармония със същността на своя генезис.

 Пришълци

Хората на тази планета изразяват определен невротичен страх от външно нашествие. Този страх е задействан от натрапчивото и досадно чувство, че в необятната вселена може случайно да има друг съзнателен живот. С типичанта си ксенофобска и самоугодна реакция, правителствата се въоръжават срещу онова, което вече знаят, че съществува. Това разбира се не е обществено достояние, но в покровителствените правителствени системи важната информация никога не е обществено достояние. В името на националната сигурност действията на управниците често се скриват от управляваните. Това изявление няма за цел да ви направи параноични или да ви подтикне към политически бунт; то има за цел да демонстрира действията на пришълеца и значението на това понятие.

Излишно е да се втренчвате в небето в очакване на нашествие от пришълци. Вместо това се огледайте. Вгледайте се в онези, които продават страх, сеят смърт и отравят планетата. Погледнете онези, които крият истината, за да запазят властта, която са получили чрез лъжа. И погледнете онези тъжно индивидуализирани същества, които имат дързостта да гледат навън към създадената вселена, питайки се дали е възможно да има някой друг там, междувременно въоръжавайки се в случай, че все пак има. Това е нашествието, от което се притеснявате толкова. Това е нашествието, което ви заобикаля и в чиято действителност живеете от хилади години.

Няма смисъл да се страхувате от нашествие, тъй като то вече се е случило. По-добре се страхувайте от това, че никакъв признак на интелигентност може да не се появи на тази планета. Но най-добре е да не се страхувате от нищо изобщо.

Извънземен Срещу Пришълец

Сега, след като научихте разликата между извънземен и пришелец, бихме искали веднага да я забравите. Опасността с определенията, както е с абстрактните понятия, се крие в това, че те отново разделят. Тази мисия няма за цел разделението. Нито пък е холивудски уестърн с добри и лоши момчета. Тази мисия е за внасяне на повече светлина на тази планета. Поканата да влезете в светлината се отправя до цялото човечество, включително и пришълците, тъй като те са само извънземни, които са избрали да бъдат в тъмнината, да живеят в лъжа и да носят маска.

Забележка: В момента на писане на този наръчник има само два вида хора на планетата – извънземни и пришълци. „Извънземен” е преходен термин, който ще стане излишен, когато мисията се завърши. В този момент, ЧОВЕК ще замести този термин. Осъзнаването на извънземната ви природа тогава ще стане неразривна част от човешкия опит, а пришълците няма повече да обитават тази планета. По същия начин, други преходни термини, като „андрогенен” ще престанат да имат смисъл и значение. Балансирани мъж и жена ще се появят във всяко едно същество и в резултат на това, думата „андрогенност” ще бъде изхвърлена като термин, който излишно описва онова, което всъщност означва да си човек. Не забравяйте, че дефинициите в този речник са написани за свят в преход и подлежат на ревизия.

Walk-In

Повечето от вас вероятно са чували термина walk-in, но заради онези, които са били зачислени към някое много затънтено място, ще обясним значението. Walk-in е член на мислията, който е „влязъл” в тяло, което преди това е било заемано от друг наемател. Основната функция на walk-ins е да асистират земните екипи, които са дошли по по-конвенционален начин, да се събудят за своята истинска същност – надяваме се преди мисията да е приключила. Те са запазили част от своето междуизмеренно съзнание и могат да се движат през нефункционални схеми с голяма скорост, което ги прави безценни за вцепенените и объркани членове на екипа, които са били тук през целия си живот. Walk-ins са експедиционна част и много от тях ще излязат веднага след като задачата по пробуждане на тази планета е изпълнена. Walk-ins са мисионери на светлината, които служат по силата на Foreign Exchange Program.

Crawl-In

Дори и най-любознателните и осведомени членове на мисията няма да са чували термина crawl-in, тъй като току що го измислихме. Crawl-ins са планетарния преходен колектив, които доброволно са влезли на тази плането по нормалния, към момента травматичен процес на раждането. С пристигането си, по-голямата част веднага преразгледаха ситуацията и промениха решението си, но не успяха да намерят обратен път.

Crawl-ins са гръбнакът на тази мисия. Ако четете това, вие много вероятно сте един от тях, защото crawl-ins са причината за написването на този наръчник.

ДУМИ НИВО 2:

Светлина

Концепцията за „светлина” е криворазбран термин. Малко са онези, които са схванали значението му и повечето го използват с лека ръка.

Истинската светлина е възхитителна. Тя [light] е далеч отвъд общоприетото използване на думата в английския език например, заедно с неща като “neon [light], stop, sun, flash, Bud, and “do you have a…?” и поради това е трудно да се изрази нейното истинско значение чрез този език. Да погледнем нещата така: вие сте жертви на непряка светлина. Каквато и драма да сте създали, използвайки думата по този начин, тя е загубила чара си. Пряката светлина е вълната на бъдещето. Като член на мисията, вие сте тук именно за да се включите към мрежата с високо напрежение.

Молим ви, осъзнавайте значението на тази дума, когато я използвате. Light is the force of reclamaton, stewarded by the power of creation. Light is nothing less than life itself.

 Трансмутация/Transmutation

Трансмутация не бива да се бърка с трансформация.

Трансмутацията е генетична промяна на клетъчно ниво, която е в ход при всички форми на живот на тази планета. Земята, която е живо съзнание, взе решението, определи своя курс и започна своето изместване в измеренията. Следователно, всичкия планетарен живот се подготвя за това събитие чрез клетъчен трансмутативен процес. Това е процес на раждане, който ще изроди тази планета и всичките й прилежащи форми на живот в петото измерение.

Клетъчната трансмутация не е нещо, което избирате да направите, ако ви интересува, като да се увлечете по голф. Това е нещо, което се случва и вие сте избрали да преминете през него преди да дойдете тук; ако не беше така, нямаше да сте тук. Въпреки че нямате никакъв генетичен избор по този въпрос, все пак имате свободна воля. Бихте могли доброволно да съдействате на този процес и да трансмутирате заедно с планетарната сфера, а бихте могли и да се противопоставяте на процеса и да станете онова, което някои членове на екипа по планетарен преход наричат „crispy critters”(„хрупкави човечета”). Mission Control ви съветва да помислите добре преди да промените решението си.

Интелект/Intelligence

Забелязали сме, че вашата идея за интелект и нашата имат много малко общо. Например, вие наричате себе си интелигентни същества при все, че сте опасно близо до превръщането на планетата ви в необитаема за каквото и да е било друго, освен асфалт. Също така сте успели да се позиционирате на върха на списъка на застрашените видове. Може ли да отбележим, че дори един вирус проявява по-проницателен подход към ситуацията, в която се намира, отколкото вие. Единствената причина един вирус да бъде подтикнат към унищожаване на собствения си хабитат е при много добре изчислен опит да поддържа собствения си живот.

Също така забелязахме, че използвате думата „умен” заедно с бизнес афери и корумпирани сделки. Когато някой продаде имот, разположен на плаващи пясъци, вие казвате: „Брех, колко хитра постъпка!” Вие също смятате, че е невероятно умно да продадеш на някого стара кола за добри пари, без да споменте, че й липсва скоростната кутия. Тези две доказателства са събирателни илюстрирации, на които им липсва същинската зловредност на вашите действия. Вашите правителства, вашите корпорации и вашите граждани извършват слисващи ума варварщини в името на материално надхитряване и всичката човешка търговия е духовно скандална. На всичкото отгоре, въпреки че такива действия технически се смятат за криминални, според вашия закон, криминалността е налице само ако имаш несполуката да бъдеш хванат. В противен случай, тези деяния остават ловки бизнес маневри, продукт на брилянтни мозъци. Поради тези очевидни причини, ние сме озадачени от вашето разбиране за интелект и бихме искали да ви предложим друга дефиниция.

Основното неразбиране на този термин произлиза от факта, че обитателите на тази планета са объркали „мозък” с „интелект”. Мозъкът е инструмент на интелекта, докато интелектът е сила. Интелектът е сила на живот, изразяваща себе си във форма на сътворение. Той съществува във всичко живо, без значение дали има мозък или не. Вие някак сте успяли да сведете рационалността до способностите, които ви позволяват да сграбчете колкото може повече за по-кратко време. Междувременно, истинският интелект е в унисон с матрицата на сътворението (the matrix of creation) и нейния извор. Той е отдаденост на светлината и прегръща живота, а не демострация на това колко сте умели в отрицанието си.

Нашата цел тук, на тази планета е да ви помогнем при освобождаването си от отрицанието, за да можете най-накрая да мислите правилно. Нашата служба, както и копнеж, е да ви помогнем да се измъкнете от умопомрачения си мисловен процес и да се издигнете до статуса на истински интелигентна форма на живот.

(личен архив)

Даниела Ангелова

 Астропсихолог

  0877 810 672

консултации/терапия/обучение:

astroanalitik@abv.bg

(следва продължение)!

сподели ме

Facebookyoutubeinstagram


Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*