Пре-натални лунни фази

Много често се изследват наталните(рождените) лунни фази, но се пренебрегват пре-наталните или времето на нашето зачеване. Това е разбираемо донякъде, като се има предвид, че е много по-трудно да установим нашето зачеване, отколкото нашето раждане.

Начин да се установи зачеването има, както и може да се проследи връзката между психоемоционалните пре-натални условия и тези след раждането. Като се базираме на причинно-следствените връзки, които много често се търсят и обясняват само чрез психически анализ, а те са математическа закономерност с точна психологическа зависимост, можем да разберем, че моментът на зачеването е част от причината за последващото наше раждане или то е следствието.

Лунните фази са естествен процес на проявление на енергията или характера на Луната. За никого не е тайна, че Луната в нейните различни периоди, наречени лунни фази, влияе по различен начин върху околната среда и нас. Може би, по-малко известен е фактът, че лунните периоди влияят върху нашето душевно състояние и указват точно определени етапи от духовното ни развитие.

Пре-наталната карта се формира с времето на нашето зачеване и това време отразява фактическата условност в която се случва това. Тази условност включва, освен заложбите, възможностите и целите ни, освен нашето душевно и физическо развитие, освен причинно-следствените връзки, също така и нашата психоемоционална природа и как, по какъв начин ще се формират нашите възприятия и поведение, нашите психологически и емоционални характеристики, според лунната фаза в която сме заченати и лунната фаза в която ще се родим. Понякога има явно противоречие между две фази или периодите на Луната, а друг път има добра симбиоза и това се отразява на нашето психично и емоционално здраве, а от това и върху физическото.

Лунните фази можем да разделим на две основни: възходящи и низходящи, като при всеки човек универсално изразяване или поведение – няма. Това, че си приличаме в някои състояния, не означава, че сме универсални или можем да поставим всеки един човек и съответно да го лекуваме или съставяме мнение, че постъпва или реагира универсално.  Това е изключително погрешно и за съжаление така сме научени, че за всяко нещо съществува универсална „рецепта“, правило или отношение. Всеки човек си прилича с някой друг по едно и се различава в друго, всеки човек има строго индивидуално възприемане и проявление. Това, че обществата съществуват като такива, на базата на някакви правила и норми, не означава, че и живота в нас и около нас – тече(проявява се) по правило или универсално.

Възходящи лунни фази са Новолуние и Първа четвърт или растяща Луна, това са периоди в които енергията се слива или характера е зараждащ се. Можем да ги определим като фази на зачеване и начало, нещо което започва и има своето развитие или продължение. Те са активни фази(периоди) в които е налично пространство в което можем и в което проектираме нашите собствени емоции и психическа енергия. Това става активно чрез нашето възприемане и обработване на информация – обикновено тази около нас, макар, че трябва да сме насочени в собственото си информационно поле – какво мислим, как се чувстваме и как реагираме, без значение дали им даваме гласност или оставаме в мълчание, ние активно участваме в живота. Това са фазите в които и най-често сме физически активни или имаме желание да се случва нещо на практика, искаме реализация и се стремим към нея, искаме резултати.

Низходящите лунни фази са Пълнолуние и Последна четвърт или намаляваща Луна, това са периоди в които енергията е достигнала своя пик и се „разлива“, свива се, възвръща се в първоначално състояние или това са пасивни фази, имат характер на раждане и отглеждане. Имаме „плодове“, които трябва да отсеем – здрави и наранени, които трябва да сортираме, приберем или изхвърлим, да преценим какво да съхраним и от кое да засеем още и какво вече не ни е нужно. Всичко това има характер на пасивна мисловна и емоционална дейност, които изискват прецизност и умение да разпознаваш „плодовете“/резултатите и „реколтата“, която прибираш. Анализиране и осъзнаване, подбор и селекция, което е решаващо от гледна точка на развитието.

Хората, заченати във възходящи лунни фази са хора на действието, не само на психоемоционално ниво активни, но и способни да намерят начин на проявление на състоянието си. Те са устроени да се впечатляват от постигнатото, от видимото, от материализираното, за тях е важно да съумеят да материализират идеята, да намерят практическата стойност, да търсят проявление на психоемоционалните си нагласи. Можем да ги наречем – екстроверти или хора насочени в това, да измислят практическо, външно проявление.

Хората, заченати в низходящи лунни фази са хора на идеите, те умеят да „хванат“ ползата от резултатите и да ги превърнат, да ги трансформират в други цели, да ги пренасочат и да ги анализират, да изчистят ненужното, да ги съчетаят или комплицират и от всичко това да се възпроизведе нова парадигма или основи. Те са устроени да се впечатляват от „пътя“ на случване или „пътя“ на реализиране, в малките елементи и подробности, в психологическата зависимост и тяхното възприемане за света е пречупено през собствената им призма. Те често страдат от неумението да приложат на практика наученото или разбраното, да му придадат практическа стойност и не се интересуват много от материализацията на идеите си, или от практическите постижения/постигнатост. Можем да ги наречем – интроверти или хора насочени в това да „измислят“, акумулират идеи, да ги съзнават и не винаги имат нужда да ги оповестяват.

Когато в рождената карта си роден в различна лунна фаза от пре-наталната се получава първоначален конфликт, поради различното естество на възходящите и низходящите лунни фази, но всъщност, при по-подробен анализ и съзнателност, човек разбира, че това е идеалното съчетание на проявление.

Лунните фази в рождените карти ни указват какъв е нашият емоционален и психологически „манталитет“ на проявление. Реакциите са ни по-често механични, отколкото механично да възприемаме, така че, поведението не е само вследствие на поведенчески модели, но и на пре-натална нагласа.

Когато очертаваме прогнози по фазите на Луната, трябва да се вземе предвид и тяхното повторение или цикличност, което по определен начин въздейства и върху нашата психика и емоционално, и физическо здраве и общо състояние. Поведенческите модели не са само преживявания и механизми от детството ни, нито задължително указват някакъв проблем спрямо онази универсалност в която сме натикани всички от страна на психологията и дори медицината, те не са просто модел на подражание, а субективно и лично възприемане, отразяване и проявление на нашата идентичност.

Онова в което всички сме възпитавани и понастоящем се възпитава е липсата на идентичност. Всички някак трябва да сме универсални, еднакви и безлични, сякаш в нас няма някакъв отличителен белег или характер, който не се дължи нито на възпитанието ни, нито на детството ни, нито на родителите ни, нито на света.

Идентичност има всеки човек, повече или по-малко осъзната и проявена, но със сигурност налична в самия него. Луната има характер на носител и преносител, не е причинител и не е причина. Ние само носим и пренасяме онова, което вече съдържаме, затова по Луната и нейните фази може да се определи духовното осъзнаване и проявление на човека, неговата психична и емоционална природа.

Поведенческите модели са само изражение(следствие), а не причина. И всичко се опитва да ме убеди, че тези модели са възникнали и се дължат единствено в детството, възпитанието и по наследство от нашата среда, родители и модели на подражание. А аз знам, че родителите, средата и моделите на подражание се дължат на моята идентичност и механичното им проявление бива преустановено и променено, след като сме опознали причината за тяхното проявление.

Факт е, че всички ние биваме възпитавани в едни строги социални норми, които изискват универсалност, но това не означава, че нямаме собствена идентичност, която психологията нарича субективност. Разликата в това да си субективен и идентичен е в проявлението. Всеки човек е малко или много субективен, но не всеки изразява своята идентичност. Това не е вашият характер, а вашата основна линия на възприемане и чувстване, вие си имате ваш идентичен начин да почувствате и да разбирате, да възприемате, а след това и да го изразите. Това не е характера, които сте взели от родителите си, нито от възпитателите си, а сте го придобили чрез многократни преживявания, многократно чувстване, многократна чувствителност по свой уникален и единствен за вас начин. И когато тази идентичност не пасва с вашето общо възпитание се получава „конфликт на интереси“ между вашата социална(опитомена) субективност и вродената ви съзнателна субективност.

В крайна сметка, никой не ни учи на познание. А само на знания, които да съответстват на социалните норми и ред, в крайна сметка, ние сме едни добре възпитани(отгледани) социални личности без никаква идентична стойност. За съжаление, на всички ни се вменява универсалност, която е толкова вредна, че се налага да се лекуваме с години от нея. Никой не те учи на идентичност и на това как да я проявяваш по най-добрият за теб начин. Затова и няма напълно здрави хора, физическите проблеми всеки ги забелязва, но психологическите и емоционалните са приети дори за нормални.

Човечеството е почти пълен инвалид по отношение на психичното и емоционалното си съзряване. Вероятно, причина има и тя е повод за размисъл от всички нас. Материалният физически свят в който живеем е следствие и проявление на нефизическия и нематериален живот. Те са две страни на една и съща монета, благодарение на едното съществува и другото. Не можете да пренебрегнете своето зачеване и да се съсредоточите само върху раждането, както се вменява, че физическия свят не е плод на духовния.

Всяко физическо/материално проявление е факт(следствие) на някое идейно поле. Чрез идеята идва проявяването и чрез проявяването идва идеята.

Крайно време е хората да обърнат внимание на мисловните и емоционалните си представи и чувства, които имат материално проявление, изразено в поведение или модели на подражание. Причината да се родиш такъв -какъвто си и възможността да бъдеш такъв – какъвто искаш е смисъла на целия ни живот, всичко останало което успеем да постигнем или да имаме (да преживеем) е само бонус и опитност.

Даниела Ангелова

Астропсихолог

0877 810 672

Този текст е обект на авторско право и препубликуването му отчасти или изцяло се разрешава само с посочване на автора и линк към статията.

консултации/обучение/терапия

astroanalitik@abv.bg

https://www.facebook.com/astroanalitik.eu/

бутон за споделяне

Facebookyoutubeinstagram


Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*