Практически сесии

ТЕОРИЯ НА ИЗБОРА

Повечето от психологическите ни проблеми са всъщност част от спектъра на здравото човешко преживяване и могат да се подобрят чрез промени в поведението. Идеята е да сме концентрирани върху постигането на по-голямо щастие и осъществяване чрез личния избор, отговорност и трансформация.

„Единствените хора, чието поведение можем да контролираме, сме самите ние“ – Уилям Гласър

Терапия на реалността е когнитивно-поведенчески подход, насочен към решаване на проблемите. Подходът се основава предимно на способността на хората да идентифицират точно дейността, която ще породи у тях усещането за реализация. Всички хора са мотивирани да действат по начин , който увеличава удоволствието и намалява болката. Ние се стремим да мислим и действаме така, че да се чувстваме по-добре.

Единственото което можем да правим от раждането до смъртта си, е до постъпваме по един или друг начин. Трайните психологически проблеми обикновено се причиняват от проблеми в личните взаимоотношения и нещастието може да се преодолее чрез подобряването им без да се прибягва до психотропни лекарства.

Междуличностните спорове с най-близките хора водят до разриви и обиди, които произвеждат симптоми на психична болест, а тези проблеми са всъщност логични последици от проблемни връзки.

Теория на избора е психология на самоконтрола, тя ни помага да открием щастието в рамките на нашите взаимоотношения и връзки. Ние сме по природа социални създания. Любовта и принадлежността са сред най-значимите потребности, които не са свързани с оцеляването.

Когато в близките ни междуличностни отношения се появят проблеми, ние се чувстваме нещастни. Способността на човек да взема решения е част от неговата промяна към по-добро, променяйки и поведението си.

За да можем да променим нещата в дълбочина не само за нас, но и за бъдещите поколения, са необходими нова психологическа нагласа и нова психологическа практика, т.е. нова психология, която да ни помага да се сближаваме помежду си и да се разбираме едни други далеч по-добре, отколкото сега. Тази нова психология е лесна за разбиране и лесна за прилагане, за използване от хората които вече са я усвоили. Днешната психология не отговоря на тези изисквания. Ние не знаем как да се разбираме помежду си по нов, по-добър начин.

Светът най-често прибягва до един и същи израз на външно-контролната психологическа практика: наказваме хората които вършат лоши неща и така ги принуждаваме да вършат добри (и в двата случая според нашите собствени виждания), а после ги възнаграждаваме, за да продължат да вършат каквото искаме от тях. Това са общоприетите психическа нагласа и психологическа практика, доминираща понастоящем в целия свят!

За беда почти никой не си дава сметка, че именно тази психическа нагласа и психологическа практика за външен контрол и принуда е източник на масовото нещастие на хората, което при това е толкова силно, че опитите ни да го преодолеем обикновено завършват без успех. Нещастието е тук, защото всички ние автоматично прибягваме към принудителен и агресивен контрол спрямо другите хора, които отказват да направят онова, което искаме от тях.

Принудата, с която си служим, за да постигнем своето, е била използвана толкова хилядолетия наред, че отдавна вече се смята за здрав разум. Не е!

Причинените поражения и нещастия могат да бъдат намалени, дори и напълно премахнати, ако изберем вътрешния контрол вместо външният. Всъщност теория на избора представлява психическа нагласа и психологическа практика за постигане и упражняване на вътрешен контрол.

Вярата, че хората са външно мотивирани – е дълбоко погрешна.

Теория на избора обяснява, че хората, както и всички други живи същества, се подчиняват на своята вътрешна мотивация!

Аз вярвам, че за да сме щастливи, трябва да общуваме с други щастливи хора. Оттук следва, че колкото по-малко са щастливите хора, толкова по-малък е и нашият шанс за щастие.

Необходимостта от междуличностни връзки е заложена в гените ни.

Само човешките взаимоотношения могат да удовлетворят нашите генетични нужди от оцеляване, любов и принадлежност, власт, свобода и забавление.

„Психиатрията може да бъде опасна за вашето душевно здраве“ – заявява известният психолог и психиатър Уилям Гласър.

Никой не може да отнеме на човека свободата да контролира собственият си стойностен свят.

Щастието е дълбоко заложено в човешкото същество, нещастието сами си избираме.

Много хора вярват, че имат избор, свободен избор. Малцина наистина го разбират и още по-малко го владеят.

Първата крачка е осмислянето на личната мотивация и вътрешен свят.

Втора крачка е собственото освобождаване на практика.

Трета крачка е свободата да контролираш само себе си, да подобряваш и преоткриваш своя вътрешен стойностен свят. Или както е по-известно: да бъдеш себе си!

Даниела Ангелова

Астропсихолог

Можеш да си запишеш лична консултация на тел. 0877 810 672

https://www.facebook.com/DanielaAngelova.astrolog/

споделяне на връзка

2 Коментари

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*