Разделяй и владей или сблъсъка на световете

На този свят, винаги има неща които ни разделят и такива, които ни обединяват.

Дали се замисляте как е устроен този свят и доколко сте адекватни в него. Много хора се стараят да се нагодят към световните тенденции, обществените норми и всичко онова, което някои други налагат. Хората в световен мащаб са изключително невежи по отношение на елементарни природни и житейски тенденции. Обаче, повечето от същите, добре познават и се стараят да изучават нечии правила, вместо да се отърват от тях. Световна конспирация съществува, ако не знаете, светът се ръководи от хора, които са се постарали да научат неща, които повечето хора дори не допускат, че съществуват.

Максимата: разделяй и владей, в това няма никаква конспирация, то е ясно и видно. Който владее съзнанието, той владее и масите. Човечеството се е запътило към последната си спирка от гара „разпределителна“, като всеки отговаря за живота си за собствена сметка!

Планетата Земя, четвъртата подред от вътрешните планите в слънчевата система, дом за всички нас, направи последният си заход/завъртане към центъра на галактиката. В следващите четири години, като започнем от тази 2017 г. се извършват огромни трансформации на живите организми, населяващи това планетарно съзнание. Битката на световете за човешките същества е в разгара си, а човешкото същество дори не подозира за тази война на съзнанието. То е добре приспивано с дребни и незначителни залъгалки, така, както въртим шарена играчка пред очите на малко дете. По този начин му концентрираме вниманието върху каквото искаме да види, за да владеем положението. Малкото дете има нужда от нас и нашата грижа, а ние имаме нужда от него, за да ни съпътства в живота. Всеки вид създава подобието си, за да живее по правилата на себеподобните си.

Светът, не винаги е бил такъв, какъвто го познаваме днес. Историята на човечеството не е същата история, която четем и познаваме, поднесена ни предимно от земни научни авторитети и истината е далеч по-различна. Тъй като, трябва да се спазват вселенски правила, част от истината винаги е присъствала и присъства на този свят. Част от истината, към която са пришити много неистини, които просто отразяват линейното време на някои измерения.

Всяко време съществува само в съзнанието, времето (само по себе си) не съществува! Обаче, съществуват сили, които обитават времето и по този начин го владеят. Човешкото същество е съставено от физика, химия и общо съзнание на една или повече от силите, които владеят съответното измерение/свят. На планетата има множество различни сили/съзнания, като всяко от тях се стреми да вземе превес и съответно да владее хората. Всички онези хора, които нямат изградено собствено съзнание и съществуват в общата сила/вид съзнание! От много, много отдавна, борбата се води за човешкото съзнание и това е създало множество измислици, трикове, залъгалки, написана история, която всеки един от нас е чел или чете, религия която изключително догматично/демонично/определя и разпределя, наука и медицина, които умело и лукаво обработват, подменят и управляват човешкото същество, търговията, парите, всичко ни вменява животоспасение и немислимо(без тях) човешко оцеляване!

Човешките възможности са много по-големи от всичко, което сте прочели или ви вменява науката, религията, историята, образованието, медицината и всеки друг измислен авторитет.  На всяка сила/съзнание са нужни различни източници на енергия, а човешкото същество притежава уникална енергетика. Всеки иска да я притежава и да я контролира, за да има сили да размножава своя вид, за да има и „бачкатори“, които да ги изхранват.  Не всички хора на планетата са хора, те само използват физическата форма да поместят съзнанието си, да изглеждат като всички останали, пък и да опознаят системите които трябва да разбиват.

От Ерата на Овена до Ерата на Рибите, световете(силите) са сменяли своето управление, като последните времена са отбелязани в религията, която и възниква по това време. Понастоящем в Ерата на Водолея няма религия, но има наука – това е лостът, който управлява масовото/общото съзнание. Всеки вид си има създател, човека създава човешко същество, а човешкото същество е създадено от някоя Сила. Какво име ще дадем на Силата, не е от значение, а каква е Силата има огромно значение. Всяка Сила е Съзнание – конгломерат от съзнания, които населяват определено пространство-време и това е единственото важно нещо, което трябва да знае човек! Всичко останало е вторично и маловажно, продукт на Първопричината или Силата, която владее човешкото същество.

Вероятно, объркването на човека за неговия произход се дължи на това, че в човека присъстват няколко сили/съзнания. И това не е наказание или принудителност, а възможност да се упражни свободен избор от всяко едно човешко същество. Хората не са жертва на едно или друго правителство, конспирация, обстоятелства, условия, икономика, образование, религия, история, медицина и тем подобни. Хората са жертви на собственото си невежество, мързел, алчност, амбиции, властност, ограниченост, страх, лукавство. Няма реално добро и зло, никога не е било в този смисъл, които ние хората го разбираме или вярваме. Насилието под всякаква форма е част от самото човешко същество, от неговото съзнание, неговата принадлежност към човешкия вид. Човека създава свое подобие(дете) и му предава генетично това насилие, самият акт на създаването му в повечето случаи е насилие. Колко са хората, които създават дете с любов, не страсти, емоции, манипулации, угаждане, лицемерие, търговски отношения, договор и задължителност, твърде малко. Насилието или принуждението е Сила/съзнание на ниските честоти/светове и разбира се, зачевайки и раждайки се в такива светове, ние неминуемо ще имаме в себе си част от тази сила/съзнание.

Всяка жива твар, обект или тяло носещо живот в себе си, имат своето развитие и път. Планетите не правят изключение, макар да е непосилно за човешкия ум да си го представи. Но в човешкото същество е заложена космическа матрица, като всеки сектор е изпълнен с определени възможности, далеч надхвърлящи ограничения чисто човешки ум. По този начин е дадена възможност и е спазено вселенското правило за развитие/еволюция на съзнанията! В по-горните светове/нива на съзнание/Сили/ се живее на принципа на обединението, затова „силите на доброто“ се стремят към взаимопомощ и безусловна любов. В по-долните нива на съзнание/Сили се живее на принципа на индивидуалностите, затова „силите на злото“ се стремят към разделение. И при едните, и при другите се живее по правила, които не е позволено да се нарушават.

В още по-горните светове/съзнания/Сили се живее на принципа на универсалното съзнание или Разума, където попадат съзнания, които могат да са преминали и през по-ниските и през по-високите измерения/светове/Сили/съзнания! Тук са валидни правилата на Разума и те могат да включват както методи и средства от горните, така и от долните нива на съзнание!

Колкото по-нагоре се издигаме, толкова по-малко присъствие ще намерим на съзнания/Сили, немислимо огромни пространства-време, които са населени със СвръхРазум и съответните им принципи! Всеки Живот има право да намери и избере своята форма на проявление и според формата си се развива! Някои Сили имат толкова мащабни форми, че заемат цели вселени, галактики, космически системи, планети и прочие.

Планетата Земя се числи към обектите от планетарно съзнание/Сили и развитие, за което не знаем почти нищо. Хубавото е, че раждайки се тук, ние неминуемо притежаваме в себе си и част от Земното й съзнание/енергия, а чрез това и част от съзнанията/Силите, свързани със самата нея. Те са в нашите тела, които ние сме приели да даденост, които науката, медицината и религията „загрижено“ ни указват, какво са, и въобще какво сме?! Както казах, лицемерието, хитростта, измамата, суетата, подмяната на истината е позволена на Силите, като част от човешкото същество! Както е позволено и на Силите, изразяващи уважение, искренност, любов, творчество, също да се изявяват в нас! Човешкото същество е доведено до проявление на тези две сили, макар в себе си да има условия за притежаване на много повече, на космическо съзнание/Сили!

Планетата Земя се движи към центъра на нашата галактика – Млечен път, движи се към галактическото Слънце и Силите/съзнанието/, привлечена е към определен Разум, тя следва съдбата си на еволюция! Тя е независима от човечеството, което понастоящем живее на нея, въпреки че е поела известна отговорност. Както, родителите са длъжни да отгледат и хранят децата си до пълнолетие, а след това да уважават свободният им избор и път на развитие, така и тази планета ни отгледа и храни еони от време. Както всеки родител е завинаги свързан с дететото си, така и тази планета е свързана със своите Създатели!

Човечеството(готово или не), навършва пълнолетие и неговата съдба е предначена още от самото му създаване. Всяко начало съдържа и своя край, за да премине в друго начало и така до безкрайност. Вместо да се чудите дали има извънземни(извън Земята) и дали след смъртта има живот(рай-ад) или нещо, по-добре се погрижете за съзнанието си! Във вас има Сили, които се борят за власт и надмощие, Сили от които сте създадени, от които принадлежите и те не се изчерпват с „добро или зло“, те са във вашите представи и желания, амбиции и смирение, във вашата кръв и извън всичко физическо, те са част от вас и са много повече, отколкото изобщо можете да си представите!

Човечеството няма обща съдба, но всеки човек поотделно има такава и би трябвало да я познава и следва! Сблъсъка на световете беше през 2012 г., без значение кой какво е мислил, казал или разбрал, то е факт. Човечеството е в петата година на този сблъсък и сега е последното време на трансформация, лична трансформация, тази на планетата и Силите отдавна се е случила. Всеки да разбере накъде се движи, към горните светове/нива на съзнание – пето и нагоре, или долните светове – четвърто и надолу!

Няма нищо „лошо или добро“ в цялата работа, но животът и правилата/енергията/Силите във всяко ниво са различни, така че, побързайте да се ориентирате къде искате да живеете.

Вместо да строите вятърни мелници, бързичко си построете стена, че времето/Силите/ са разпределени и бурята ще е страховита! Това не е някаква страшна бъдеща прогноза и няма за цел да завихри паника, а само послание, което всеки сам за себе си е длъжен да прецени, проучи, приеме или отхвърли!

Даниела Ангелова

Астропсихолог

Този текст е обект на авторско право и препубликуването му отчасти или изцяло се разрешава само с посочване на автора и линк към статията.

За изготвяне на лични прогнози, терапия, обучение:

astroanalitik@abv.bg

бутони към социални мрежи

Facebookyoutubeinstagram


Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*