Светлината и Топлината

Всеки човек трябва да свърже ума и сърцето си, ако иска да е Пълноценен.

Мъжкото и Женското Начало са Светлината и Топлината. Те са Център на Космическото Равновесие. Не си ги представяйте само като енергия или нещо имагинерно, което няма материално изражение.

Защото има.

И то в самите нас. 

Мъжът трябва да цени в жената, че тя носи Топлината. Тя е проводник на топлината. Полюс (-)

Жената трябва да цени в мъжа, че той носи Светлината. Той е проводник на светлината. Полюс (+)

Топлината е всичко, което сгрява, омекотява, разтопява, разлива, привлича, съхранява, топли. Това са чувствата в човека. Човешкото сърце. Това е любовта. 

Светлината е всичко, което озарява, осветлява, изгражда, създава, одухотворява, отдава, свети. Това са мислите в човека. Човешкият ум. Това е мъдростта.

В човека тези енергии (полюси) се намират в хипофизата и епифизата (пинеална жлеза). Тези две жлези крият дълбоката мистерия на половия въпрос – проблемът за мъжа и жената.

Хипофизата е важен фактор за правилното анатомично, физиологично и психично оформление на човека. Важната цел е, човек да разработи емоционално съзнание което е във връзка с качествата на сърцето.

Правилната обмяна на мисловно и емоционално ниво (ум и сърце) води и до правилна обмяна на биохимично(физиологично) ниво.

Хипофизата има две части: преден и заден дял, напълно изолирани и независими една от друга. Тази анатомична изолация се изразява в един процеп между двете части.

Двете части на хипофизата секретират 8 хормона. 

Хормоните на предната част  се вливат в кръвта между нейните клетки, а тези на задната част се отправят към канала на гръбначният мозък.

По специфичност: предната част на хипофизата се явява мъжки интелектуален характер. Задната част се явява женски емоционален характер.

Предната част на хипофизата проявява мъжка енергия – мъжественост, воля, устрем и оригиналност, освобождението, творческата мисъл или творческото начало, бащата. Естеството е електричество/светлина.

Задната част на хипофизата проявява женска енергия – въображение, женственост, красота, нежност, мистично, интуицията, майчинското чувство съхраняващо живота. Естеството е материя/топлина.

Пинеалната жлеза (епифиза, шишарковидно тяло) е антената на човешката индивидуалност и космическото единение на мъжкото и женското начало. Важен център, чрез който се произвеждат и предават първичните стимули на човешката душа.

Човекът като биологичен комплекс има:

Индивидуалност – съдържа безсмъртният лъч на неговото подсъзнание и свръхсъзнание.

Личност – представлява историческа даденост за времетраенето на отделна инкарнация, изразена чрез физическото, емоционалното съзнание и конкретната човешка мисъл (вкл. психическия комплекс на съзнанието).

Човешката индивидуалност няма пол (не е мъж, нито жена), а има антена в главата (пинеална жлеза).

Човешката личност има полярност (пол: мъж или жена). 

Раждайки се мъж на Земята, изразяваш мъжката част – предна част на хипофизата.

Раждайки се жена на Земята, изразяваш женската част – задната част на хипофизата.

При инкарнация в мъж е важно да се разработва разумност и отдаване. Всички способности на ума трябва да се развиват хармонично. Тази хармония се изразява като Светлина.

При инкарнация в жена е важно да се разработва сърдечност и приемане. Всички способности на чувствата трябва да се развиват хармонично. Тази хармония се изразява като Топлина.

Когато човек разработва тези центрове в себе си и постигне баланс, той усеща космическото единение или разбирането, че е част от Едно Космическо Съзнание.

Свръхсъзнанието и Подсъзнанието са в непрекъсната връзка. Онова което пречи на повечето хора да го разбират или просто им убягва е, защото пребивават в колективното Съзнание или са подвластни на изграденото Самосъзнание което е свързано със силното самомнение(личност).

Колективното съзнание те обезличава -т.е. нямаш връзка с космическата си индивидуалност, а самосъзнанието те отделя – т.е. нямаш връзка с космическата душа.

Мъжката енергия е свят на идеите – ум, разум, интелект. Те създават, отдават светлина или мрак.

Женската енергия е свят на чувствата – емоции, настроение, чувствителност. Те привличат, приемат светлина или мрак.

Материалният свят осъществява двата принципа (мъжки и женски), осъществява явленията, фактите и нещата които създаваме и отглеждаме.

Светът е такъв, какъвто всички ние го правим. 

Бъдете хора на Светлината и Топлината.

Его и личност са едно и също.

Много често, без да разбирате, вие усилвате точно това от което се опитвате да се отървете.

Апел към всички ЕМПАТИ, моля ви, обезличаването на вашата индивидуалност е вредно!

Планетите Уран, Нептун и Плутон имат отношение към хипофизата, епифиза и хормоните.

Даниела Ангелова

Астропсихолог

0877 810 672

лични консултации/терапия/обучение с предварително записване

Този текст е обект на авторско право и публикуването му отчасти или изцяло се разрешава само с посочване на автора и линк към статията.

astroanalitik@abv.bg

бутони към социални мрежи

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*