Човешката илюзия (майя)

Съществува световна човешка илюзия или майя, но тя се съставлява и подкрепя от индивидуалната ни такава. Много хора нямат собствено съзнание(самосъзнание) и живеят изцяло потопени в колективното съзнание, което е всъщност световната илюзия. Всеки от нас се ражда с определени вродени личностни представи или холограми, които се сблъскват с израстването ни и възпитанието, с тази колективна повсеместна майя. Това са нашите човешки представи за света и всичко свързано с него, а въображението ни е единственото ирационално, неподлежащо на логика и линейно мислене – сфера, която и чрез която можем да излезем от колективното съзнание.

Илюзията е вплетена във всяко човешко същество раждайки се на този свят, поради ред причини. От години ми е интересно, защо, въпреки, че толкова много хора пледират, парадират, преподават и пишат, занимават се с духовната философия и страна на живота, не обръщат внимание и дори игнорират откровено сферата на въображението. Или го наричат с имена, чието значение твърде малко разбират и още по-малко обясняват на хората, които пък твърде много са им повярвали, и си поверяват живота, здравето и благосъстоянието на тях. Разбирам, че са твърде малко хората, които имат познание(а не, знание!) по въпроса, но да осветлим защо е така и какво е това – въображение и илюзия.

Въображението е лично, индивидуално и строго определено нещо, област от висшите нервни центрове на човека, и е чувство. То е част, не само от психиката на човека, то не е психиката му, то не е съзнанието му, то не е неговата илюзия или мечти, то съдържа неговата звездна идентичност или неговото космическо съзнание. Ей затова, няма как да бъде разбрано от хора, чийто висши центрове не функционират, те са затлачени, обременени енергийно, те са деформирани под натиска на знания, чиято стойност е нулева, но успяват да предават това неразбираемо нещо за тях на много, много други хора.

Творческата енергия, която за повечето „посветени и просветлени“ се свежда до значението на онова, което е творческото в тебе, онова което трябва да развиваш по еди какъв си начин, и разбира се, според това общоприето значение, човек учи и прави, харчи си парите и времето, изкривява се енергийно, деформира (понякога) непоправимо именно най-висшето си, което му е жизненоважно и потребно да опознае и развива, значението на думата – творчество.

Разбирам, че на нас хората ни е необходимо да напъхаме всичко в рамки, за да можем да го изучим и прилагаме в живота си, но това трябва да става с ясното съзнание, че когато усвоиш рамката(матрицата) на дадено нещо, твоята цел от там нататък е – да излизаш от нея, да развиваш, да награждаш, а не да се застояваш в нея, да се капсулираш, да се затвориш в „блатото“ и да не допускаш нищо друго извън това. На всичкото отгоре и да учиш другите на същото, нанасяйки и на тях същата вреда, а понякога и по-голяма.

Почти всичко на този свят е човешка илюзия, една обща майя в която се пребивава, а онова, чрез което може да се излезе от нея, да се излезе от колективното съзнание, е силата на въображението. Макар да има посегателства и върху него, учейки ни какво е то и в какви рамки(стандарт) се побира, възпитавайки ни (уж развивайки го) в какви форми трябва да се изразява и по какъв начин дори да се изразява, то си остава за човека една мистична сфера в която и чрез която, можем да стигнем до индивидуалната си истина и абсолютната истина. Въображението е чувство, когато то се проявява в нас, ние изпадаме и чисто физически в едно времево пространство, което е паралелно и дълбоко свързано лично с нас и с други космически наши вибрационни подобия. Изпадаме в едно особено състояние, при което дори физическите процеси в организма ни се забавят, а дори и спират за секунди.

Въображението е нещо, което няма да научите никъде. Нито можете да го развивате по някакъв начин, дори и да учите за него цял живот, или да ходите на семинари, на специални „духовни“ практики и какво ли още не в последните години. Вие сте се родили с него и единственото което можете да направите е точно обратното на всичко, което знаете за него или ви го преподават някои „просветлени, светнати и т.н. гурута“, трябва да се стремите да се освободите от всяка натрапена или възпитана у вас представа за него. Тоест, трябва да правите всичко по силите си, да се отървете от матриците, шаблоните и формите на които сте научени или дори вярвате. Свободата на въображението е нещо много могъщо и то е вашата връзка и начин да си изградите или може би – възвърнете самосъзнанието си.

Схватката на човешката майя(световната илюзия) е много силна и тя ни стяга още в най-ранна детска възраст, а обществото не ни дава особена подкрепа и откровенно ни вреди, като ни приучава да вярваме в стандартното схващане и норми за това – що е въображение и каква почва има у нас!

Колкото повече разчитате и вярвате на онези, които развиват творческото у детето ви и самите вас, толкова повече затъвате в ограничените представи, поведение и социални форми на изкривяване, не на последно място – абсолютно комерсиализирано от болшинството „просветлени“ педагози или преподаватели на духовна философия и занимания. Въображението е нещо толкова спонтанно и естествено у човека, че може и трябва само да се самонаблюдава, опознава и реализира. 

Втълпено е на всички ни, че човек е социално „животно“, което има нужда от другите и според това, трябва да се стреми към „усъвършенстване“ по правилата и изискванията на обществото, социума и приетите норми и стандарт на поведение. Без да се замисляте, че поведението е резултат на мисленето, чувстването, сетивността, възприятията, двигателната активност, съзнанието. Онова колективно съзнание от което непременно трябва да се откъснете, за да заработи и вашето ценно въображение. А не и него да вкарвате в матрици, особено когато сте порастнали физически и в някаква степен – емоционално и психически.

„И на този свят няма нищо от Мене, Аз не давам тъй както ви дава светът…“

Имаше научни изследвания преди време и спорове, и разбира се само теории, къде се помещава физически душата на човек и какво представлява тя. Науката е твърде обременена и обвързана(особено финансово) със социума или колективното съзнание(майя) и няма как да ни даде отговори на нещо, което се съдържа в човека на повече нива от неговия физически мозък и телесна маса. И въпреки това, науката е доста напред по отношение на енергоносителите и енергополетата в човека, но това не достига до широката публика или масовия социум, защото означава, че трябва да се пренапишат доста учебници по психология, археология, философия, медицина и други, както и да се обърне цялостната матрица за настоящето познание на човека. Това означава, да ви разрешат да бъдете свободни, да се освободите от целия излишък на колективното съзнание и да започнете да изграждате и да живеете в собствено съзнание.

Затова е изкривено на хората – въображението, защото, то не може да се отнеме или изтръгне, но може да се деформира до неузнаваемост. Вярата в човека съставлява въображението, а не рационалното линейно мислене, заученото знание или философия, религията, историята и въобще – фактите. Вярата е извън всичко това и тя съществува без всичко това, тя е първичен и неизменен елемент от човешкото същество. Подобието на Бога в човека, което ни е познато от религията, не е нищо друго, освен съзнанието, а съзнанието е индивидуалното въображение, което съставлява общото такова. Ако един милиард хора вярват в едно и също нещо(научени са да вярват), то тяхното съзнание е идентично и те материализират(реализират) онова в което наистина(искрено) вярват.

Въображението е могъщо средство, което хората предоставят твърде лековерно на общата човешка майя. Психологията, която си е приписала дори символа на въображението – планетата Нептун и която масово астролозите обясняват като планета на илюзията и заблудите, са също толкова невежи, както мнозина други с липващо самосъзнание и познания(не знания) авторитети.

Спомнете си като деца(тогава е все още много силно въображението), а и след това, спомнете си случки в които вашето въображение е работело на пълни обороти. И как се е намерил някой, който да ви каже и дори да ви научи в какви рамки е нормално или трябва да вкарате това ваше състояние и чувство. Опитайте се да си спомните как сте се чувствали, когато сте си „въобразили“ нещо, за което нямате нито знание, нито опит, нито съзнателно преживяване, нямате откъде да вземете „материал“, за да си го въобразите. Интересно, откъде ли се е появило, като няма нищо общо с онова което знаете или имате реално преживяване.

Планетата Нептун не е планета на илюзията, а тя само държи воала на човешките заблуди. И тя е тази, която може да вдигне тази „мъгла“ в съзнанието ви, защото съответства на вашето въображение. Онова въображение, което у вас е възпитано и насочено, заучено и привнесено от този свят.  Когато овладеете характера на Луната или онази животинска част у човека, наречена инстинкт за самосъхранение и възпроизвеждане, ще сте направили много голяма крачка към планетата Нептун.

Човек е длъжен да се погрижи за собственото си познание, на него му е заложено да се разкрива и в този смисъл да се променя. Да научава собствената си истина и абсолютната истина, и това не може да стане чрез някой друг, а само чрез собствените му стремежи и усилия за истината. Помагането на другите не се състой в това да ги заробим още повече и да ползваме от тяхната слабост, а да направим всичко възможно да ги събудим от този сън, наречен човешка майя. Планетата се събуди, тя се разкрива все повече и повече, а хората спят или полусъбудените си намират начини да заспят още по-дълбоко.

Просветления човек е свободен и неговия път, цел, помощ и подкрепа за другите е свързана единствено с това, другите също да бъдат свободни. Просветления човек не се усъвършенства, той се разкрива сам себе си, на този свят няма какво да усъвършенства. И не се стреми да прави другите съвършени, защото всеки сам по себе си е създаден такъв – „по Образ и Подобие на Бога“.

Хората в своите чувства за несъвършенство, греховност, незначителност, непохватност, немощност, преходност, безсилие, незнание и непознаваемост, наистина са способни на най-висш егоцентризъм и користни манипулации. Човешкия живот е само миг и част от една нескончаема космическа еволюция, но само този факт не му е достатъчен. Нашите човешки преживявания са безценни и ако положим усилия да надраснем животинските си биологични инстинкти, можем веднага да се присъединим към по-висшето съзнание, което междувпрочем е заложено в нас, но някак ни убягва в преследване на преходното и смъртното.

Работете над съзнанието си – като започнете от въпроса, това което мисля и си представям – мое е ли е, а онова което си представям – вярвам ли в него и изобщо имам ли въображение. Това не е вашата творческа страна, но е възможно точно в нея да пребивава вашето въображение -вече опитомено и вкарано в рамка.

Никога не подценявайте своите вътрешни пориви, подтици и въображение, те са най-ценното което имате. Всичко останало ви е бонус и опитност. И не си мислете, че някой може да ви научи на него, вие го притежавате изначално, но е ваша работа да го опознаете и да разберете как „работи“ в действителност.

И проверете вярата си обстойно. Имате ли такава и в какви рамки сте я напъхали. Ако вярата ви не е свободна, въображението ви няма особени шансове, нито пък вие самите да изградите самосъзнание и да се откъснете от колективната майя. Всичко това е самостоятелно занимание, не е нито групови молитви, нито групови тренировки, нито групови упражнения или други „духовни“ практики. То е изцяло ваше занимание и изисква абсолютно разположение на себе си в себе си. При всякакви групови занимания, вие не разполагате със себе си и съответно няма как да се откъснете от колективното съзнание. Затова много хора се провалят или се деформират енергийно, смятайки, че „усъвършенстването и извисяването“ може да се случи или придобие в група или чрез групови занимания.

Ако искате да чувате Господ, трябва да останете насаме с Него, да чувствате живота в себе си и на воля да си общувате, всичко останало е илюзия в която сте повярвали или все още вярвате.

Даниела Ангелова

Астропсихолог

0877 810 672

консултации/прогнози/терапия/обучение

Този текст е обект на авторско право и ако го публикувате сте длъжни да ме цитирате!

astroanalitik@abv.bg

https://www.facebook.com/DanielaAngelova.astrolog/

 

spodelime

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*