Слънце във Везни

СЛЪНЦЕТО Е ИЗВОР НА ЖИВОТ

То е източник на сила и воля, творческата ни енергия, вроден потенциал, изразява нашата същност.

Слънцето е източник на нашата идентичност и индивидуалност, извор на живот, за това кои сме и какво правим, показва качеството на нашите духовни възможности. 

Слънцето навлезе в кардинален въздушен знак Везни и по този начин, ние ще бъдем „снабдени“ с определен вид енергия, която възприемаме в себе си и предаваме на околните. Нашата визия за света и нещата е обагрена от характера на този знак, латентни качества, потенциал и способности се активират и проявяват.

Нашата психоенергийна система е повлияна от природните стихии и се променя според слънчевия ритъм.

Природните стихии символизират 4 -те нива на съзнание:

огън – идентичност (витално тяло – истината и представите за себе си и света)

въздух – мислене (ментално тяло – оцветява се от мислите)

вода – емоция (емоционално тяло – насоченост и интензитет на емоцията)

земя – действието (физическо тяло – физическото действие осъществявано от мозъка и нервната система)

Слънце във Везни със своята ефирна стихия ще ни въведе в менталното и етерно собствено, но и колективното силово поле. Това означава, че много силно ще се влияем от мислите, нагласите и преценката на другите, емоционалните преживявания и психични състояния, които трябва да си изясняваме -дали са и наши, и дали реагираме по същият/колективен/ начин. 

Силата на придобитите мисловни модели, особено мнението и оценката на другите са от съществено значение през този период.

Повишената ментална и психическа активност ще поражда определени емоционални състояния, които силно се променят от отношенията ни/връзките с други хора. Везните като знак на равновесието ще изискват от нас да сме балансирани във всяко едно отношение, често и да се подравняваме с околните.  Засилената умствена дейност може да поражда противоречивост между чувства и поведение, както и да подсили желанието да бъдеш разбран, видян и приет. Възможни са крайности от всякакъв характер, категоричност която е вътрешна или външна(или и двете), потребност за изясняване, осмисляне, принадлежност, идентифициране и лично проявление. 

Това е знака на съвместимост и пропорция, баланс и уравновесяване, взаимност и връзки.

Енергията на Везните ще спомогне да извадим на яве от себе си потребностите и приоритетите, моралната и характерна за всеки от нас – мярка (за хората, нещата, живота), нашата свързаност помежду ни (кой с кого и как е свързан) и тези връзки не се отнасят само за хората, а връзките и отношенията ни със всичко живо и заобикалящо ни. Това е знака на съгласието и общите усилия, сдруженията, приятелствата, каузите, работата и отговорностите, забавленията, кооперирането.

Този период носи възможност за важни промени, решения, действия, постъпки, начинания, преразглеждане на всичко което ни е важно, допълване, разместване, добавяне, събиране и разделяне (според зависи). Важни са сферата на брака, съвместното съжителство, съдружията, инвестициите, връзките от личен и делови характер, изборите които правим, спазване на уговорки и срокове, търсене на подкрепа и помощ от всякакъв характер, приобщаване, бизнес, наеми, ренти, договори и предоговаряне, финализиране на проекти, взаимосвързаност. 

Това е времето в което да обръщаме внимание на нашите взаимоотношения и свързаност с хората, нещата, желанията, чувствата, плановете, дейностите и всичко останало каквото се сетите!

Кристали и минералиметеорит!, черен турмалин, иолит.

За тези които имат кристална вода – да си я използват!

Даниела Ангелова

Астропсихолог

0877 810 672

консултации/терапия/обучение

astroanalitik@abv.bg

Този текст е обект на авторско право и публикуването му отчасти или изцяло се разрешава само с посочване на автора и линк към статията.

https://web.facebook.com/DanielaAngelova.astrolog/

социални мрежи

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*