2020 – годината на Хирон

Тая благодат що се излива върху мене е спасителна…..

(доброто забравено „старо” и мъдро)

Новата 2020 година настъпва в лунна фаза Новолуние в Козирог. Това е начало на нов лунен цикъл и въпреки че, Луната е в Риби и ще носи носталгия, романтика и контрасти, все пак бележи доброто начало в годината. И колко подходящо е новолунието в знака Козирог чийто управител планетата Сатурн пребивава в същото съзвездие и е пряко свързано с отрочето си Хирон.

Хирон е властващата енергия под която ще преминаваме и за чието влияние и характер ще добием доста по-пълна представа. То ще е толкова нагледно от една страна и толкова практично от друга до степен на просветление.

Хирон – нежеланото, нехаресаното и неприетото дете, заченато от боговете тайно, родено неугледно и оставено на съдбата си. Има ли човек, който да не е изпитал поне веднъж в живота си чувството на нежеланост, изоставеност. Има ли човек, който да не е оставен на съдбата си, дори при най-доброто и най-хубавото. Има ли човек, който да харесва всичко у себе си или другите, или да не е изоставял някого и нещо, включително и себе си. Всеки от нас е родена душа която има своя произход и път, своята болка и радости, своя съдба. Дори когато си заченат и роден от Бог, наравно с това, ти имаш собствена душевност и сила.

Хирон последвал своята съдба и докато растял сам, той се отдал на учение. Изучавал музиката, природата и нейните целебни средства, небесните обекти и движение, добил мъдрост и добронамереност. Разказвам накратко, за да добием ясна представа за енергията и характера на Хирон. А именно това че, годината носи условия и разкрития за пътя и съдбата на всеки от нас.

Сложната и неясна плетеница за човека от причини и следствия ще добива все по-ясен и категоричен характер, давайки отговори и мъдрост, разкривайки неговото минало и бъдеще – плод на неговия произход.

2020 – нулата, това подценявано, неясно и неразбрано число без съдържание, през годината ще бъде двойно. Енергията и психологията на нулата е изкючителна и неповторима, защото тя е и условието, и средството за наличие на съдържание. Тя е всичко и нищо, пълното и празното, началото и бекрайността, зачеването и съдбата, нулата дава съдържание на всичко останало.

Да вземем сбора от числата на годината и ще получим 40 или едноцифреното 4. С числото 40 са ни известни доста мъдрости, но и суеверия, а само по себе си числото 4 е просто инстинкт, навик, механика, русло. Движението е средството, функция която създава и подтиква, то е енергията която задвижва и придвижва, която кара всяко нещо да се движи, то е част от живота. Бих оприличила годината на повечето вярвания на хората за астрономията и астрологията. Първото може да ти покаже физическите обекти, структурата и видимото движение, а второто неговите физиологични вътрешни процеси, онова което задвижва цялата структура и връзките, както между отделните физически елементи, така и между тяхното подобие и противоположност. Без достатъчно знания и в двете области, всичко което можем да  видим, да кажем и да използваме би било непълно.

Годината е събирателна и показна, достатъчно ясна по отношение на нашите оскъдни знания на които се крепи и нашето ежедневие/бит, външната страна на нещата които веднага забелязваме и прибързано приемаме или отхвърляме, желаем или изоставяме, създаваме и не харесваме. Но годината безжалостно и правдиво ни отваря очите и за вътрешната страна на нещата, това са нашите чувства, емоции, намерения, нашите действия породени от тях, физиологията на нещата. Двойката ни представя пътя по който се развива едно нещо, а нулата му предоставя условията, дава му съдържание. Ние се намираме в сложно за човека време, усложнено до безумие от две страни. Първата е нашия физически и социален свят/бит, а втората е нашата памет. Човешката душа носи в себе си своя произход и развитие/път, но е облечена в одежди които прекалено много я занимават.

Числото 4 е справедливо, то не краде – от никого нищо, дава на всекиму заслуженото, и по най-различни начини. Хирон се е учил от съдбата си, но е дал много на своите ученици, отказал се е от безсмъртието си в името на освобождението на другите, затова и заслужено присъства на небето като съзвездие Кентавър(Центавър).

Ще бъдем лекувани дълбоко и болезнено, терапията може да бъде и приятна едва когато приемем наличието на болката, неугледността, малодушието. Когато си признаем че има проблем, когато осъзнаем че сме част от проблема, че сме част от всеобщото и всеобхващащо живота –движение. В този закономерен ред, природните явления ще бъдат видни и те имат както разрушително действие, така и благоприятен характер. Двуизмерния свят и дуалността са свързани, но първото е променливо, а второто постоянно. Онова което беше създадено или затвърдено през 2019 или в годината на 3, сега ще бъде разрушено и продължено. Онова което е създадено от двуизмерност – която съществува от векове в човешкото съзнание подлежи на разрушение. Дуалността все повече разкрива своите необятни проявления и възможности, защото тя(дуалността) е естеството на живота и не можем да я напъхаме единствено в дуален свят. Макар да поставяме всичко и всички в рамки(включително и себе си), дуалността е непроменлива константа във вечното движение на живота. Променят се формата (рамката), качествата, състоянията, но не и свойствата. Ако 3(три) запазва неутралитет, договаря, преговаря, съставя, уравновесява или не се интересува, то 40/4 (2020) представя и указва пътя който трябва да бъде извървян по един или друг начин, съдбата която всеки от нас следва. Указва закономерностите и разбирането им, показва действията и резултатите, дава възможност да познаем смисъла, да приемем, да заобичиме болката и страданието, за да излезем от дуалния свят, от противоположностите и противоречията – намирайки тяхната допирна точка със самите нас – нашата дуалност. Само тогава имаме възможност да се излекуваме от „първородния грях”, от вменената грешност, вина, страх, двуличие, чувството на жертва – жертвайки своята неугледност, невежество и грешки. Ние не сме заченати в грях, но унаследяваме и повтаряме греховете на този свят, грешките и зависимостите, повтаряйки едни и същи заучени фрази, убеждения, рамки и движения – ние не променяме своята същност, ние нищо не знаем за нея. Истинската греховност в която живеем е да се стремим да бъдем онова което не сме, онова което ни е вменено, онова в което сме повярвали – но то не е истината за нас.

Наред с влиянието на Хирон, много силно участие през годината има Марс. Или 4 –ката като израз на движението, но и на емоционалните страсти и поведение. Марсовата енергия ще е в услуга на Хирон и активно ще провокира физическото проявление, а именно природни и човешки катаклизми. Конфликтите, напрежението и липсата на търпение са силно проявени през годината и в допълнение енергията на Луната ще разкрива натрупаното емоционално и психическо, стаено и неотприщено негодувание, гняв, разочарование, страх, инстикт за самосъхранение и защита на живота.

Луната ще разрази истински бунт – породен от женската енергия или майчинското, обгрижващото,  отглеждащото, любящото или това е в лицето на всеки един от нас като чувство и качество, но най-вече и от всяка жена или женското съсловие което дава живот/ражда, осиновява, възпитава, обича и отглежда. Божествената майка която има освен силното си пасивно влияние през годината, също така добива и физически параметри и волеизявление.

Планетата Сатурн която ще излезе от уютния си дом Козирог и ще премине в знака Водолей през месец Март, носи структурни промени, изменения в статуквото, законовите норми и социални рамки, видоизменя навиците и стабилността, провокира силно чувството за свобода, равенство, чувството за общност и индивидуалното участие в нея, разрушава всичко старо, закостеняло, въвежда нов ред и условия, нови правила, ново общуване, освобождава нагнетеното налично съдържание на обществото. Планетата Сатурн в средата на месец Май ще бъде ретроградна във Водолей и може да донесе  внезапни, неочаквани събития и условия които касаят голяма група от хора или цялото общество. Ще остане в нулево положение две седмици след средата на Юни и това може да донесе невероятни възможности за установяване на нов ред, нови социални форми на комуникация, но и разкриване на неясни цели и намерения, истини и заблуди, неработеща система и социални конфронтации. През Юли до края на Септември Сатурн ще ни поднася събития и действия от миналото, ще ни кара да преодоляваме съмнения и страхове, ще търсим сигурност и ще установяваме ред, а след средата на Декември, планетата ще поеме директен път отново във Водолей. Започнатото ще има продължение както и да изглеждат нещата, промените са неизбежни и нищо няма да ги спре. В Ерата на Водолея и новото съзнание са нужни и нови форми, нови правила, структури, норми, закони и нов тип взаимоотношения. Засегнати са технологиите, класиката и алтернативата не само като познати форми, но и като иновации и ново използване.

Планетата на познанието, чистата вяра, възможностите, принципите, религията и свободата – Юпитер, почти до края на годината ще остане в знака Козирог. Тя ще продължава да ни ограничава физически и материално и концентрира в оцеляването, съхранението и вярата. Ще подсилва страховете, но и ще дава сили за живот, ще развива съзнанието и ще буди заспалите, ще даде приоритет на природните сили и заложби, естествеността, чистотата на душата и тялото. Обратното движение на Юпитер от средата на Май до средата на Септември ознаменува период на повратност, което засяга в голяма степен чувството за притежание, собствеността, материалното състояние, прояснява и чисти празните надежди, очаквания, способностите и дарбите, поощрява създаването, култивирането и отглеждането, работата със земята и всичко произтичащо от нея, включително природните богатства. Засяга индивидуалното съзнание на всеки човек, неговите способности, умения, занаяти, качества и начин на живот. След средата на Декември планетата Юпитер влиза в знака Водолей и ознаменува новото разбиране и новите възможности, гледната точка и пренастройване за промените.

Лилит или неизразената, скрита, инстинктивна емоция, другата страна на човека и света, неизявената и необуздана енергия през годината ще смени знака. Още в края на Януари от знака Риби ще премине в знака Овен и това ознаменува един огромен импулсивен заряд, който е труден за управление и посока. Ще приключи времето на фалшивото минало, на дълго подтискани, неизказани и непроявени емоции, страсти, желания, противоречия и нагласи. За добро или зло, това ще стане чрез действия и поведение, чрез вземане на емоционални решения и постъпки, чрез вътрешен натиск много повече, отколкото външен. Външните условия само отразяват вътрешното състояние на всеки от нас – взети заедно. След средата на Октомври когато Лилит ще премине в знака Телец ще има достатъчно яснота от какво сме се отървали, какво ново сме посяли, какво сме постигнали и какво да го правим, дали ще го отглеждаме и как ще го използваме.

Хирон ще остане през цялата година в знака Овен и енергията на съзвездие Кентавър ще озарява силно нашата планета под особена променлива динамика. Това ще ни донесе много нови усещания и промяна в активността, както в целия организъм, така и в поведението. Ще се изостри интуитивната ни природа, чувствата и сетивата, ще се усеща връзката с природата и живота около нас, а това може да доведе и до ненужни страхове или притеснения. Може да увеличи хроничните болести и проблеми, да отключи психологически травми от миналото, да повиши неимоверно възпалителните процеси в организма, да повлияе върху цялата нервна система и съответно всички органи. Изисква се нов подход, нов тип лечение и терапия, нов поглед въобще върху признаците на болест и здраве, цялостна пренастройка в ума и тялото. В началото на Август, Хирон ще бъде ретрограден и това определено ще пренасочи външното внимание, интерес и разбиране отвън – навътре, тоест от външните условия към вътрешната среда в човека, повече вглъбеност и разчитане повече на себе си, собствени сили – отколкото на другите, мъдрост и лечение от природата.

Северен и Южен лунни възли ще сменят знаците Рак и Козирог в началото на Юни и ще преминат в Близнаци и Стрелец. Това носи различни приоритети и възможности, условия които са свързани с типа и начина на комуникация, общуването, образованието, качеството на информацията, връзките и взаимодействието както на местно ниво, така и със всяко друго кътче на планетата и извън нея. Съзнанието като функция и материя ще добие нови размери и полета на изява, ще наблюдаваме повсеместно пробуждане.

Плутон ще остане в Козирог и ще продължава да разклаща и руши всичко остаряло, закостеняло, ненужно, неестествено, нефункционално. Енергията на планетата е изключително мощна и чиста, затова и не търпи, не толерира всеки фалш, лицемерие, категоричност, последователност, подреденост и илюзорна сигурност. Подкопава всичко физическо и материално не само в човека, обществата и социума, но и в природата, не изключва крайностите и сменя неочаквано посоката, винаги дава възможност на мястото на разрушеното(празното) да се изгради нещо ново, видоизменя всичко и всеки. Плутон съответства на всичко под земята – блага, ресурси, процеси, производство, а също и подсъзнанието, съня, виденията, ясновиждане, духовните дарби. Обратното му движение от Май до Септември може да извади на показ подземните процеси и промени в природата, скритите, тайните процеси в делата, а също и подсъзнателните процеси, спомени, кошмари, страхове у човека.

Уран също ще остане в знака Телец и ще продължава да носи внезапност, неочакваност и промяна в плановете на лично и обществено ниво. Онова което има съответствие с новото съзнание и начин на живот ще се утвърди, ще се съхрани и дори разраства. Всичко алтернативно, нестандартно, иновативно и революционно ще намира все повече своите форми и затвърждаване, хората ще установят че, онова което възприемат като ново и алтернативно – всъщност е доброто забравено „старо и мъдро”. Уран като носител на прогреса и развитието, на небето и космическите процеси, в знака Телец ще установи съвсем ново разбиране за човечеството, космоса и света. Това ще се усети най-силно в икономиката, финансите, материалната сфера, психологически чувството на стабилност, увереност, значимост.

През годината планетата на действието Марс ще премине през знаците Стрелец, Козирог, Водолей, Риби и Овен. Ще усетим силна промяна по отношение на нашата активност и внимание, промяна в поведението и страстите, като всичко това ще е насочено и проявено бурно, импулсивно, нетърпеливо, носталгично, целенасочено и трудно управляемо. В началото на годината ще ни обземат противоположни емоции и чувства, през Февруари ще установим нови неща, Март е социално променлив, Април носи крайности и неочакваност, Май променя условията и резултатите, Юни е месец на преходност, а Юли ще ознаменува новости от различен характер, Август и Септември ще продължат новото начало, а Октомври ще разнищи стари действия и страсти, обратното движение на Марс ще ни донесе много видни резултати от миналото, крайни действия и още новости през Ноември, та чак до края на годината. Ще имаме недостиг от енергия на знаците Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни и Скорпион и това ще се усеща в междуличностните отношения, както и в цялостното ни поведение. Липсата на чувство за стабилност, увереност, сплотеност, логичност, познаваемост, допустимост, разбиране, екипност, силна инертност и чувство за невъзможност на избор ще оказват влияние върху всеки и всичко.

Венера или планетата на комфорта, любовта, красотата, естетиката, материалното изражение на чувствата и желанията ще премине през всички знаци през годината, освен Козирог. В началото на годината Венера ще е в знака Водолей и това носи висока чувствителност, разпиляност, амбиции и хаотични, импулсивни емоции и случки. Чувствата ще сменят посоката в средата на Януари, когато са възможни повече недоразумения, конфликти и контрасти в отношенията, връзките, любовта, брака. Закономерно през Февруари и Март ще последват новости, породени от любов или липса на такава и ще има условия за ново начало, нов тип отношения, нови стремежи. В средата на Март до средата на Април се настаняват повече трайност и установеност, възможности за материална реализация. През Май имаме повишена общителност, комуникация, пътувания, срещи и приключения. Венера ще обърне своя ход и почти до края на Юни ще ни донесе условия за нови преживявания, които сме пропуснали в миналото, а също и нерешени или отлагани проблеми във взаимоотношенията. Юли предоставя условия и случки за придвижване напред, възможности за случване. Август ще ни потопи в силни емоции и привързаност, Септември в чувство за значимост, Октомври ще ни предостави избор и решения, Ноември ще ни свързва с подходящото и сродното, а Декември ще ни ескалира и мотивира.

Меркурий като най-бързо движещата се планета ще премине през всички знаци, започваме в знака Козирог и ще приключваме годината в Козирог. Енергията на планетата е изключително подвижна, гъвкава, свързваща, адаптивна, променлива и напълно съответства на нашето мислене, способността да учим и прилагаме, информираност. Ретроградните движения на Меркурий през Февруари, Юни и Октомври имат различни измерения(в Рак, Скорпион и Везна), изразявайки се в прекалена драматичност, дълбока емоционалност и заблуденост, илюзорност, прекомерна осъдителност, но и възможност за приемане и промяна. Без характера на Козирог през годината, възможностите за трансформация на мисловната настройка и сриване на консервираните мисли, са огромни.

Всяка планета има своята енергогеометрична структура и тази на Хирон е  ротационен конус. Енергията протича като през фуния – равнината(основата) е в Кентавър – а  точката(върха) е нашата планета. Фуниевидната форма има способност да задържа съдържанието до степен на застоялост и слаба променливост или висока променливост и динамика, според ритъма на движение и ъгъл на ротация.

Година носи мъдростта на миналото и условията на бъдещето, стига човек да се съобрази с това, да бъде достатъчно открит и смел, да използва правилно енергията и влиянията на небесните тела, откривайки съответствия както в себе си и със себе си, така и с околния свят и живот, намеренията и случките.

„Това което ме наранява е онова което ме лекува” – би казал Хирон.

През годината има възможности за нови начинания, но те трябва да бъдат вътрешно основателни и почувствани, човек да има известна вътрешна подготовка(освен нагласа) да започне нещо ново. Има и започнати неща които имат и своето продължение и утвърждаване. Много хора ще променят не само социалния си статус, но и професионалното си поприще, развитие и/или дейност. Много хора ще променят и обичайната си среда и взаимоотношения, местоположение/живеене, ще се претърпи силна промяна и пренастройка в съзнанието и поведението. Познатото значение на думите и средствата, методите и знанието, нещата които сме възприемали като обичайно явление и начин също ще се промени.

На пробудените хора ще им е по-лесно, но пробуждането продължава все по „свирепо“ и неотложно. Това се усеща като натиск както външно – чрез социалните, икономически и политически, житейски условия, така и чрез вътрешен натиск – чрез физическото, психическото, менталното и емоционалното здраве. Зрелостта в която трябва да навлезем касае излизане от „пубертета“, макар поведението на хората да е все още „пубертетско“. Да се опитваме да задържим нещо което никога не е било наше е, не само глупаво, но и безмислено. Идеята е, което е наше – да бъдем отговорни и задължени да запазим и развием. „Белезите“ в душата трябва не да ни плашат и да крием – а да ни отворят широко очите през какво сме минали и накъде отиваме. Страховете са безсмислени, макар и понякога основателни. Те също имат своето възпитателно и смислено действие, стига да не сковават, обременяват, стига да не навреждат повече – отколкото да помагат. Нулевото положение е повсеместно, то бележи „кота нула“, някои неща не могат да продължават и ще бъдат пометени, а други бележат ново начало и/или етап на развитие. Да си „на чисто“ е хубаво, а дали е лошо или хубаво да започнеш от нулата – това всеки сам ще преценява. Дали е лошо или хубаво да добавиш към вече имащото е въпрос на съдържание. Ако е отрова ще те убие, ако е лекарство ще те излекува. Мярката на нещата винаги е била важна и нормата е онази, която за всеки човек е различна. На някои им трябва повече слънце, а на други повече сянка, ще има и от двете, и не по-равно, но справедливо обективно.

Пак да напомня че, природните богатства и ресурси имат огромна лечителска способност и свойства. И през 2020 година ще са особено подходящи лечението, терапия, благоденствие, спокойствието и здравето с използване на естествените природни билки (билколечение), зърно/храна – ценни съставки, цветя, ароматерапия, цветотерапия, високи планински места с чист и особено свойствен въздух, кристалите и минералите, всичко добивано от природата и преработено, използвано по естествен начин. Чрез различни методи и начини можем да уравновесим и запазим доброто здраве, чувствата, настройката на ума и тялото, съзнанието и вътрешните процеси в организма. Наличието на проблем/трудност има своето естествено разрешение, но човек трябва да запази самообладание, здрав разум и наличие на вяра. Не подценявайте силата на всичко природно, защото в него наистина има много чиста и ползотворна енергия с която да се свържете. Не разглеждайте проблемите като крайни и категорични, те имат своето начало, възможности, трансформация, смисъл и движение. Изключително тъпо е да можем да си помогнем с природни ресурси и да не го правим. Цветовете имат своята определена вибрация/честота, имат определено тегло и когато използваме даден цвят ние можем да подобрим своето състояние. Ароматите под всякаква форма имат изключителни терапевтични свойства и чрез тях можем да уравновесим, пренаредим и лекуваме душата и тялото. Кристалите и минералите имат особен род енергия и чрез тяхното използване можем да поддържаме отлична психологическа настройка и физическо здраве.

Цветовете през 2020 година са розовочервен и бронз(сплав от мед и калай). Видовете бронз са червен, жълт, бял, сив, фосфорен, (различен процент на наличие на мед). Бронзът се отличава със своята разтегливост, ковкост и лесна възможност за обработка. Розовочервените нюанси съчетават духовната и физическата любов перфектно.

ОВЕН – годината за вас определено ще е ползотворна. Енергията на Марс с която боравите отлично (в повечето случаи) може да се окаже достатъчна за много успехи и постижения. Разбира се, понякога същата тази марсова сила използвате по абсолютно вреден за себе си начин, но благоприятен за околните. Ако добре се ориентирате в целите си и те са в „крак“ с ваши умения, качества и чувства, то наистина ще получите много шансове за случване. Трябва да овладявате емоционалните си страсти и да пренасочвате вниманието съзнателно и градивно, да разчупите собствените си представи и да си набавите повече знания. Сила и решителност няма да ви липсва, но това да е съчетано с вашите лични предпочитания и вярвания. Хирон и Марс са много добра комбинация, стига да знаете къде искате да стигнете и какво да получите. Можете да развиете много лични умения, да наградите и разширите познанията си, да учите нови неща. Можете и да започнете нещо напълно ново за вас или да приложите на практика вече наученото. Добре ще работите в екип/съдружие и трябва да подбирате добре хората с които общувате и взаимодействате, особено в сферата на бизнес или обща дейност/работа. Ще трябва да си признаете грешките (поне пред себе си) и да подходите по различен начин от миналото. Нови хора в живота ви, срещи, идеи, преобразувания, комуникацията придобива ново качество, а вие можете и повечето от вас ще бъдат в „крак“ със себе си и времето.

ТЕЛЕЦ – при повечето от вас ще има богат избор от възможности. Годината носи повече динамика, а вие сте адаптивни и чувствителни и към най-дребната промяна. Трудностите могат да дойдат поради липсата ви на повече категоричност и увереност, въпреки че, интуицията и събитията ще бъдат ясни и показни. Ще имате моменти на „приливи и отливи“ – както психологически, така и физически като усещане (и в поведението). Ако имате ясно набелязани цели и знаете приоритетите си, ако съумеете да бъдете бързи в преценката и сте готови да нарушите изградените си навици/рутина, ако сте смели да опитвате, то годината за вас ще бъде изключително плодотворна. Ще трябва да се справите с периодите на обзето безпокойство, а също така да бъдете доста гъвкави, да можете да приобщавате уменията и опита си с новите възможности и условия. Екипната работа не ви е чужда, по-скоро трябва да се учите да изграждате силна самостоятелност и да се утвърдите като лидери първо на себе си – а след това и в обществото, дейностите в които работите. Пропускайки знака Козирог – енергията на Венера може да ви създава чувство и липса на сигурност, на ясни правила, норми и последователност, може да внася чисто психоемоционално чувство за липса на граници, така че, вие може да се чувствате повече свободни и независими или да намерите в себе си ограничения, да се насочите изцяло в нещо сигурно и стабилно за вас, което е свързано повече с договорна работа на твърда заплата и условия, отколкото съвместна работа с повече хора на хонорар.

БЛИЗНАЦИ – планетата Меркурий като управител на знака ще премине през всички астрологични знаци през годината и това дава многообразен характер и възможности за Близнаците, но и ще повтори в зкака Козирог, което им очертава известни повторения през годината. Всичко което започнат, на каквото дадат ново начало през 2020 година може да приключи или да се финализира в края на годината, а ако възнамеряват или целите им са дългосрочни, то ще се наложи преход и видоизменение което да направят.  Да имат предвид че, началото на годината може да им даде добър старт на проекти и промени които желаят, но трябва да се съобразят с обратното движение на Меркурий и смяна на знака в който ще бъде планетата, това носи неочкваност от минал характер, известна преориентация в комуникацията и преговорите, шансове да се възползват от натрупани дивиденти и около месец Април да инвестират или да се впуснат в нови начинания. Втората ретроградност на Меркурий засяга края на Май и половината от Юни и засяга всичко свързано с местоживеене, пътувания, договори и преговори, семейните отношения, съдружията и екипната работа. Този период съвпада и с преминаване на лунните възли в знака Близнаци, така че, за вас има нови перспективи, хоризонти и предизвикателства. Възможностите са свързани с нови начинания, нова дейност, нова работа, нови приятелства и въобще всичко което е достигнало своя пик и налага видоизменение и промяна. Третата ретроградност ще настъпи от средата до края на месец Октомври и сериозно засяга брачните и партньорските отношения, като ще уравновесява, балансира и видоизменя връзките, междуличностните отношения, внася очаквани и неочаквани промени.

РАК – И през 2020 година ще бъдете емоционално привързани към неща от миналото, макар да имате чудесни нови възможности. Понякога под напора на обстоятелства, а друг път под ваши вътрешни чувства ще бъдете предприемчиви и отворени към нови условия, може и да се възползвате. При вас ще е силно изразено чувството за обида, жертва, докачливост и трудно ще излизате дори от елементарни емоционални ситуации и състояния. Важно е да подходите аналитично и безпристрастно през годината, да си дадете много реалистична оценка и основа от която да градите напред. Още в началото на месец Юни ще усетите видоизменение в себе си като психологическа настройка, цели и интереси, а след това ще припознаете и външните условия и шансове които напълно си съответстват. Трябва да бъдете достатъчно комуникативни и общителни, да търсите сходство между желанията си и възможностите. Периода след Юни носи и повече шансове за нова среда, договори, пътувания, срещи, възможности за ново начало за неща които сте пропуснали в миналото. Това е и времето в което трябва да си натрупате нови знания и умения, да се отървете от закостенялото и привидно сигурно, от лошите установени навици, от хроничните проблеми от здравен и емоционален характер. Ще възникнат шансове и от непредвиден характер което е привидно, може би просто сте забравили какво сте си пожелали преди известно време, така че добре преценявайте избора си.

ЛЪВ – Вие сте в година на духовен и материален прогрес, в реализация на наличните си умения и заложби. Нещата зависят напълно от вас, стига да го осъзнаете изцяло и се почувствате уверени и устремени към целите си. Не разчитайте и не очаквайте, бъдете активни и разширявайте кръгозора си, успявайте да преценявате комуникацията и общуването си, съзнавайте своите емоционални обвързаности и работете върху собствената си гледна точка. Годината ви дава възможност да внедрите всичките си способности и да развивате още много други умения, да съчетавате знанията си, да се учите от чуждия пример, да работите в екип и/или съдружие, да подбирате внимателно времето и приятелите си. Дейностите и работата ще ви вървят на приливи и отливи, което ще отключва стари/хронични ваши емоционални проблеми и преживявания, затова е важно да ги анализирате и преценявате в хода на настоящето и бъдещето. Нещата които ви нараняват са наистина нещата които и ще ви излекуват, стига да забележите приликите и разликите, да обърнете енергията – емоционалното чувство. Вземете на мушка своите провали и победи и ги огледайте добре, какво сте направили и какво сте пропуснали да промените, там има важни отговори за вас. Любовта ще ви вълнува повече на моменти и можете да развиете успешни връзки, да създадете семейство, да се преместите на ново място, да започнете или продължите свой бизнес с още повече идеи и начини.

ДЕВА – годината е благосклонна към вас. Ще имате много възможности да изгладите много лични взаимоотношения, да уточните и установите приоритетите си и съответно да търсите сходните условия. Може би най-трудно ще се разделите с очакванията и чакането, като осъзнаете че, вие сте активен или пасивен участник в събитията, като разграничите собственото си поведение с това на околните. Ще сте много привързани към навиците си и ще срещнете трудност в комуникацията, общуването и отделянето на лично мнение и действия. По-лесно взаимодействате в екип, но през тази година ще изградите много лично пространство и ще оцените собствените си възможности, труд и качества. Планетата Меркурий като ваш управител дава отлични възможности за реализация на идеи и дейности, включване в съдружия и/или изграждане на мрежа от взаимно полезни дейности. От средата на месец Февруари и целия Март може да срещнете трудности в осъществяване на замисленото или желанията си, защото трябва да се концентрирате в новостите и промените които се налагат да направите или да предприемете, а от Април можете и да ги приложите. Ще имате нови и вълнуващи срещи, запознанства, а след средата на Август навлизате в най-силния си период. Избор може да ви се наложи към края на Септември и от решенията които ще вземете зависи и следващата ви година. Ноември ще изпълнява вашите намерения и вътрешна настройка, така че, наистина бъдете достатъчно съзнателни за това което искате.

ВЕЗНИ – не бива да съдите за цялата година от нейното начало. Имайте предвид, че до средата на месец Януари ще ви е хаотично и трудно да се организирате, има внезапности и трябва да сте доста мобилни и адаптивни. След това ще се занимавате с повече познатост, рутина и с неща от миналото, за да решите как да продължите и какво ново искате през Март, как да го осъществите през Април. Обратното движение на Венера всъщност ще ви даде много добро позициониране през Май и Юни, ще можете да преразгледате личните си взаимоотношения, връзки, чувства, любов и приоритети. Ще съумеете през годината да разчупите собствените си рамки и правила, ще е трудно да сте последователни, но пък сте силно интуитивни и трябва да си вярвате. Вашата активност и мотивация ще е доста определена и концентрирана, но трябва да обърнете сериозно внимание на чувствата си – не само на ума и логиката. Имате шансове свързани с необичайни за вас дейности, работа, теми и идеи, много извън вашата зона на комфорт – но със сигурност полезни и дори успешни. И това е валидно в личните и деловите среди и отношения, свързано е със самите вас и вашата лична настройка, мироглед и начини на възприемане и поведение. Към края на месец Октомври се намирате в чудесно благоразположение и трябва да сте много активни и дейни. Ноември ще ви предложи известна противоречивост, контрасти, но и много шансове за избор и решения касаещи бъдещето.

СКОРПИОН – при вас е валидно правилото „нещо старо, нещо ново, нещо синьо…“ и без нищо назаем. Имате чудесната възможност да определите посоката и дейностите си, да изберете онова което ви прави щастливи и да го следвате неотклонно. Въпреки че, през годината нещата няма да вървят винаги гладко и без напрежение, вие наистина можете да реализирате доста от плановете и намеренията си. Нужно е да бъдете гъвкави и адаптивни – което понякога е трудно за вас, както и внимателно да си подбирате връзките, общуването, приятелите и работата. Планетата Марс ще ви е от полза през годината, ако съумеете да се ограничите в нещата които искате и да търсите доброто партньорство, да инвестирате в дейности които предпочитате, да избирате мъдро за себе си – не за другите. Възможностите са свързани много пряко с онова което сте натрупали, научили, придобили, осъзнали и развили в миналите години и сега можете да реализирате и надградите. Преценете си личните възможности и качества, онова което умеете и бъдете смели да смените попрището или дейността ако трябва. Бъдете достатъчно настоятелни в новото, в идеята или намерението си, рискувайте без да мислите дали ще спечелите. Ако сте насочени в резултатите, наистина ще пропуснете много важни шансове и възможност през годината. Резултатността е следствие – а не причина и това правило ще трябва да осмислите и разберете много добре. В личните взаимоотношения също има промяна и тя донякъде също е следствие от вашата промяна, но и вашата лична причина да промените още неща във връзките си, приятелската и социалната среда. До края на месец Октомври ще разкривате важни неща както за себе си – така и за околните. И приятни, и неприятни, но със сигурност мотивиращи за вас.

СТРЕЛЕЦ – годината се очертава привидно спокойна, освен конкретни изключения от събития и условия които трябва да бъдат променени, защото вие сте в цялостна трансформация. Има неща които ще се реконструират и други които ще се приключат, мнозина от вас ще сменят средата, дейност, местоживеене, връзки, а други ще се завърнат към изоставени цели, планове, приятелства и работа.  Ще ви се наложи да си отворите широко очите спрямо хора и постъпки/действия които неправомерно сте наранили или вие самите се чувствате наранени, неразбрани или подведени. Още от началото на годината към края на месец Януари в живота ви настъпват новости, изясняване и допълнения, може да бъдете доста напрегнати или прибързани. Средата на Май при ретроградното движение на Юпитер ще имате две възможности, като е важно да схванете правилно ситуациите. Ще имате възможност да разширите или свиете настоящата си дейност, бизнес или хоби, или да пренасочите вниманието си към нови начини чрез които да вървят нещата. За изцяло нови неща можете да предприемете едва към края на годината, а до тогава се погрижете за вече започнатото и/или установеното. Пътуванията и комуникацията са ви важни, но най-вече личната ви образованост от всякакъв характер. Ако усещате че нещо ви „куца“ и имате пропуски/незнание/, набавете си го задължително. В любовта и връзките можете да продължите да „влачите“ настоящи отношения или да се преориентирате към необходимото за вас. След средата на Септември е чудесно време за почивка и успехи.

КОЗИРОГ – за вас годината носи промени от очакван и неочакван характер. Ще приключите с много неща от миналото, неща които безвъзвратно са приключили и настоящето ви изисква нова гледна точка, подход и цялостна лична настройка. За някои от вас промените са желани и вие сте подготвени за тях, а за други изненадата ще е голяма и ще изисква бърза адаптация. Късмет няма да ви липсва, но и вие трябва да му помогнете като наблегнете на неща които ви харесват и промените подходът, отношението и поведението си. През годината ще е важна и брачната сфера, партньорските отношения и връзки, където е задължително да положите усилия или да приключите с агонията. След средата на месец Март пристига същинската променливост, неочакваност и шанс да се развихрите в сфери, дейности или цели които са ви приоритет. От началото на месец Юни ще можете да внедрите някои свои проекти, умения или просто да разрастнете започната дейност, да завържете нови познанства, да се отървете от някои свои привички и страхове. Ще имате възможности да приложите всичко научено и житейски опит, ще са ви важни общуването, комуникацията, пътуванията, пресятото и отсятото в личен и делови план. Около месеците Октомври и Ноември можете да промените свои решения или избори, да предоговорите, да наградите, да създадете нещо свое или да се погрижите за личното си развитие. Любовта през годината е многолика и разнолика, така че, каквото си изберете или сте си избрали с него ще се занимавате. Нови запознанства и нови среди също има.

ВОДОЛЕЙ – годината е изненадваща и променлива за всички вас. Засяга силно материалната и финансовата сфера, а също така и партньорството, връзките, брака, приятелската среда. Още от средата на месец Март имате шансове сами да изберете промяната или да се адаптирате към създалите се условия, защото новости ще има. Трябда да сте доста внимателни в решенията и постъпките си, да сте готови да проявите повече постоянство и да промените някои свои навици. Можете да успеете в нови начинания, ще имате нови познанства и контакти, пътувания и срещи, възможности за обучение и надграждане на себе си. Трябва да се преборите с прекаленото си чувство на независимост или обвързаност, да огледате прецизно настоящите условия и характер, ако трябва да промените социалните си контакти или сфера на дейност. Месец Февруари ще ви пренасочи вниманието в любовната сфера и партньорските отношения, настъпват новости или се налага да промените качеството на общуване. През Март можете да утвърдите много цели, а през летните месеци и да реализирате неща от миналото. Вие имате вродено чувство за фиксиране върху важното за вас, през годината трябва да промените начините и средата – за да попаднете в най-подходящите условия. Не пренебрегвайте ангажиментите към себе си и чувствата си, не се натоварвайте с неща които не са ваша отговорност, но и не бъдете лениви, прибързани или прекалено очакващи. Хванете точния момент и точното място, вярвайте си повече и общувайте с хора които ви обичат и също вярват във вас. Много от идеите които ви хрумват през годината могат да бъдат реализирани, особено към края на годината.

РИБИ – при вас има преход от старо към ново. Годината ще ви пришпорва напред на моменти, но и ще ви връща някъде назад в спомени и навици. Ще запазите доста настоящи неща и дори можете да ги развиете чрез личностните си качества и умения, но и ще усещате желание за новости и различност. Вашата емоционална природа ще претърпи сериозни изменения или напасване спрямо нови понастоящи условия. Около и след средата на месец Май ще имате условия за промяна и трябва да решите какво да изберете, какво да остане и какво да ви напусне в живота. Личностната трансформация е голяма и привидно потваряеми събития и случки ще отключват нова гледна точка и съответно нови избори и решения. Цялата година носи новости от най-различен характер, но според колко сте провокирани и какво точно провокира у вас дадено събития е зрънцето истина, която трябва да разберете и видите ясно. Ще се отървете от илюзорните си представи и очаквания, макар понякога болезнено, то е абсолютно необходимо. Късмет имате и ако сте насочени постоянно в онова което желаете без да подценявате каквото имате за момента, то още в средата на Март, или Април можете да фиксирате целите си, комуникацията и определени среди. Наблегнете на повече лекота и повече вяра, вместо да отмествате поглед в нещата които ви липсват и смятате, че без тях не можете да сте щастливи или спокойни. Финансовата сфера е силно застъпена и годината ви позволява да наваксате, да успеете, да получавате повече, да търсите по-доброто възнаграждение и финансово развитие.

Желая на всички здрава, успешна и щастлива година!

Даниела Ангелова

Астропсихолог

0877 810 672

Този текст е обект на авторско право и препубликуването му отчасти или изцяло се разрешава само с посочване на автора и линк към статията.

За изготвяне на индивидуални прогнози/обучение и/или терапия:

astroanalitik@abv.bg

https://www.facebook.com/DanielaAngelova.astrolog/

бутони за социални мрежи

Facebookyoutubeinstagram


Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*