2022

СЛЪНЦЕ-ЛУНА-ВЕНЕРА

Любовта превзема този свят!

От 2000 година преминахме в ново летоброене, друга, различна, неразпознаваема за нас – вибрация.

Започнахме, навлязохме на чисто (000) и сега отброяваме 22 рата си година. Можем да го определим като двойна обиколка на Слънцето по 11 години или сме в края на втората му обиколка. Разбира се, ще има и трета, която ще завърши през 33 та/2033 г/. Ако проследим този цикъл можем да разберем какво се е случило от 2001 до сега, какво му е новото и непознатото, различното за човечеството.

Представете си, че сме се родили през 2000 г., били сме бебета, деца, юношество, а с навършване на 2018/на 18 и 21 г. пълнолетие.

В този смисъл 2022 година се явява хем ново начало на живот на нашето пълнолетие, хем началото на нашата зрялост. Може би така ще е по-ясно за повече хора как се движи развитието и как по-лесно да се синхронизираме с циклите и енергията. През 2011 завърши един слънчев цикъл,  и започна нов през 2012 г. като съвпадна с юпитеров, уранов, венериански и други, и така отбелязахме пубертета на човечеството.

Човечеството се намира в особеното положение на млад човек, който в стремежите си да се идентифицира, да принадлежи, да подражава, да се стреми, да се приобщи, но и да запази личното си себеразкриване.

Младият човек иска да обедини собствената си идентичност с тази на друг човек, да постигне взаимност и този стремеж често му коства неприятни преживявания, разочарования или компромиси със собствената си личност, характер.

Любовта е качеството което набира сили през този период, но и заради нараненост е задължително условие здравото чувство за идентичност. Безспорно е обаче, че младите хора имат много енергия, хъс, амбиции, вяра, напоритост, те все още помнят детските си желания, игри и любопитство.

Младите хора – все още не са толкова обременени и предубедени, затова имат повече свобода на мислене, търсене, вяра и смелост. Те все още не са осъзнали и фактът, че отговорността е винаги лична, че животът не им е обещавал нищо – но пък имат стремежа да заявят, да преследват и да постигат онова, което вярват, че е налично в живота. А те вярват, че всичко е възможно и всичко може да се постигне.

През 2022 ще управляват енергията на Слънцето- Луната – Венера.  Те ще са в тандем през цялата година.

Тази планетарна „тройца” ще се проявява съвместно, но всяка от тях ще запазва и проявява своята идентичност (съдържание) и проявление (Слънцето е звезда, Луната е спътник, а Венера е планета). На моменти ще взема връх Луната, на моменти Слънцето, след това и Венера – но без да се отделят енергийно от общото си поле на взаимодействие. Що се отнася до 0(нулата), тя се явява чистото поле в което участие ще вземат и други планети и енергии.

Най-силна и отново постоянна позиция ще заема Плутон! Както знаем за Плутон, той може да заема активна и пасивна позиция(т.е. вълновата енергия може да е като прилив и като отлив), както и да се слива със всяка друга енергия –като я подсилва или отслабва!

През годината ще имаме три ясни изразени характеристики, които ще усещаме, ще реагираме, ще се противопоставяме и ще се сливаме, но и ще трябва да подържаме в непрекъснат баланс.

При някои хора ще се проявява, ще е по-ясно изразена повече лунната енергия, при други слънчевата енергия, а при трети енергията на Венера.

И ако искаме освен да предвидим  2022 година, също и да се чувстваме спокойни и добре, ще е необходимо да разпознаваме и да съобразяваме тези циклично проявяващи се енергии.

Плутоновата енергия има постоянно действие да изчиства, да чисти и присъединява или разделя. В какъв смисъл, ами в смисъл на отсяване „сеното от плявата”, „лустрото от златото”, който процес все още не е приключил. 

Тя чертае два основни пътя и средно положение не е възможно: това са пътят на духа, истината, еволюцията, градацията, растенето, издигането и прогреса: и пътят на инволюцията, разлагането, деградацията, лъжата.

Това което трябва да правим е БАЛАНС – РАВНОВЕСИЕ – РАЗГРЪЩАНЕ.

Лунната енергия ще провокира дълбоко скрити, спотаени и непроявени емоции, емоционални състояния от различен калибър, които са положителни и отрицателни. Като олицетворение на масата, колектива, народа – Луната управлява силно колективната емоционална настройка, разпалва силни състояния на страхове, тревожност, въодушевление, сплотеност по усет/, въобще вълнения с широк диапазон от чувства, инстинктите които са първични и необуздани, емоционално поведение което често се оказва водещо пред разума.

От древността съществуват познания и ритуали свързани с Луната, лунната енергия и нейната очевидно определяща роля и сила в природата и човека. Ще се усили значително емоционалната чувствителност у хората, което и ще доведе до повече емоционални действия, реакции и поведение – което ще е много по-мащабно, групирано, масово, колективно в изразяването си.

В същото време, когато се включи Венера със своята любяща, мека, нежна, финна енергия ще спомогне тази емоционална чувствителност да се „полира”, „шлифова” и човек да се изпълни с любов, грижовност, състрадание, обичливост, взаимност и разбиране – както на собствената си болка и неудовлетворение, така и ще бъде чувствителен за чуждата. И вместо да се страхува и да проявява агресия, гняв и осъдителност ще се опита да помогне както му е възможно.

Венера ще отключи сърдечност и топлота у хората и ако тя преобладава, то тогава енергията на страха ще се пречупи и ще бъдем в състояние на огромна взаимопомощ – както помежду си, така и между нас и природата. Тази хармоничност която ни липсва понастоящем, която е трудна за постигане докато преобладава страхът, насилието и контролът, ще бъде възможна и с помощта на Слънцето.

Слънчевата енергия ще отключи нашата автентичност, индивидуалност и уникалност, защото, всеки човек е сам по себе си – оригинален. Слънцето като извор на живот и сила ще осветли истинността в нас, истината около нас и ще разсейва с мощните си лъчи – сенките, заблудите, лъжите, всичко онова което трябва да „излезе на светло”.

Тази троичност Луна-Слънце-Венера ще ни подтикне да се опознаваме, да се разкриваме, да се намерим, да си спомним, да почувстваме и открием своите слабости и сила, да обикнем живота и да дадем превес на духовната си природа. По този начин ще одухотворим материята и ще се превърнем от емоционални, неразумни, искащи механични „потребители” в създатели на истинските блага и полезност за човека и природата.

2022 година е преломна и съдбоносна, тя е прелюдия към настъпващите новости през 2023 г. от една страна, а от друга се явява краен период към привличане на условия и възможности, които ще се установят трайно в бъдещето.

На всеки ще му стане ясно, че материалните блага винаги са следствие на не-материалната енергия, че не-материята е тази която създава материята. И за тази истина се грижи Плутон, който ще остане в знака Козирог до март 2023 г., като ще разрушава изграденото материално статукво, материалните форми, ще ограничава, дисциплинира, принуждава, но и възпитава, дава възможност да се изучи съдържанието и естеството на всяка материално създадена форма, вещ, предмет, явление.

А съдържанието може да бъде само духа, душата, онази невидима част от нас и в природата когато я има, и има ли я изобщо. Трансформационните невидими процеси в нашите тела, умове, съзнание, психика и енергетика, същите които добиват видима физическа, материална видимост или резултатност.

Доброто забравено или ново познание за човешкото естество, природата и светове. Можем ли да си спомним бъдещето. И какво наистина знаем. Нищо не е такова, каквото изглежда!

Луната има мощно влияние върху нашата физиология – протичане на жизнените процеси в организма от биохимично естество под влияние на околната среда, но и вътреклетъчната, психичната дейност които са пряко зависими една от друга. С други думи, нашите емоции и чувства имат пряко отношение към функционирането на жизнените процеси в организма или пряко повлияват нашето здравословно състояние.

Лунната енергия има пряко отношение към водата изобщо, не само в човешкия организъм където има жизнено важна роля. Емоциите можем да зачислим към водата или водната стихия и оприличим на прилив и отлив. Те са временно вълнение, което обаче може да причини големи вреди или ползи за дълго време.

Лилит или другата страна на Луната характеризира инстинктивното вълнение/емоция/ над която изглежда, че нямаме контрол/, механичната ни реакция и поведение които са подвластни на нашите инстинкти. А те са вродени предразположености да се следва определено поведение, унаследени фиксирани модели на действие.

Ролята на Лилит може да има защитна функция, като например – запазване на видовете и биологичното разнообразие. Както е ясно от психологията, инстинктите не са стереотипи, които се еднакво се повтарят от всички представители на даден вид, а способност – макар и неустойчива и колебаеща се в определени наследствено фиксиращи предели(шаблони) за всеки от своя вид.

Лилит има 5 проявления.

Лилит ще премине в знака Рак и тогава няма да е толкова важна информацията, а физическите условия и действия. Тогава служенето което съзнателно или несъзнателно сме си избрали ще стане ясно, видно и съвсем действително (фактически нагледно).

Лунната енергия има привличаща, увличаща енергия, тя символизира женското начало, зачеването, износването и раждането, грижата, семейството. Трябва да дадете воля на своята непроявена интуитивна емоция, да откриете съкровената си идентичност, принадлежност и сила.

Луната като управител на народа, рода, корените, съединявайки се с Лилит в Рак ще провокира чувства и емоции свързани с нашата родова и народна памет, традиции, обреди и силата на духовната нишка.

Силата на водата ще е многократна, което означава, че можем да се лекуваме, да подобрим здравното си състояние и да се чувстваме добре, като управляваме и променяме съзнателно своите психофизиологични процеси в организма.

Ако Луната е душата и женското начало (водата), то Венера е любовта, а Слънцето е духа и мъжкото начало (огъня). Неговата енергия ще спомогне да осветим себе си и наоколо, да открием своята автентичност, жизнени сили и да си спомним целта на живота. Когато Слънцето се съедини с Луната и Венера – тогава настъпва равновесие, баланс и мощно разгръщане на потенциал, качества и жизнеспособност. (от огъня и водата се ражда дух, а плодът е любов).

Венера ще ни помогне да усвоим висшата октава/енергия на любовта, в нейната чиста и необременена форма. Любовта се ражда във висшите дялове на нашия мозък, тя не е само чувство – а състояние. За да можем да я усвояваме и проявяваме е нужно да се справяме със страстите/желанията и изкушенията, да обуздаваме инстинктите и да възпитаме в себе си добродетелни качества които са плодовете на духа/любовта. 

Страстите не са присъщи на любовта (Венера), а на емоцията, инстинктите, чувствата – Луната. Където има страсти – има и страх, насилие, ревност, обсебване, ограничаване, размирици, драма, където има любов – има свобода, сближаване, щастие, деликатност, нежност, стремеж, вдъхновение, поезия.

Много лесно можете да разберете, дали действате от позицията на страха или любовта, когато знаете техните производни. Знаете ли, че имаме инстинкт да обичаме….

Венера ще задейства онзи инстинкт за любов който е заложен в нас, но очевидно рядко използваме и не му отдаваме дължимото внимание.

Северен възел ще премине и ще остане в знака Телец – а Южен ще се намира в Скорпион до юли 2023 г. Новите навици, промени и затвърждения които ни указват са свързани с убежденията и представите ни за материалното, парите, собствеността и начините, механизмите чрез които ги получаваме.

Със сигурност уроците и новостите са свързани отново с любовта/Венера е управител на знака Телец/, с това какво създаваме, изработваме, с какво допринасяме за другите и света, това с което се занимаваме, работим и участваме дали изразява(носи) повече подкрепа, взаимопомощ, разумност, развитие, прогрес и сближава хората, или обратното – има деградиращи основи и неговите производни са принуда, алчност, раздори, негативизъм и разрушаване на човешките качества и сърдечност.

Закономерно спрямо цялостната промяна за човечеството, южен възел в Скорпион ще отключи древни спомени, тайнства, скритото или завоалирано знание, истина и подмолното, лъжата и подмененото.

Корените/основата/ на „злото” и „доброто” и техните производни ще са на показ, нищо няма да остане скрито –покрито за хората. Материалното и физическото под всякаква форма ще бъде преобразувано, а Хирон през юни установявайки се в знака Телец ще ни донесе и допълнително напрежение.

Търпим промени на вътрешно ниво и външна действителност – и тези промени носят повече или по-малко болезненост, заключена в самите нас и подържана векове наред.

Времената в които живеем не са преходни, макар да ни изглежда като преход от нещо към друго. И това е много важно да се разбере, защото, носи друго разбиране и поглед върху събитията и най-вече промените в самите нас. Не можем да очакваме „тази временност” да премине или пък да направим компромиснадявайки се, че по този начин ще си върнем познатия/стария/ начин на живот.

А към зараждането ще ни върне истината и първопричината за нашето съществуване, цел и продължение.

Скорпиона като двойнствен знак на душата и материалната форма ще ни даде възможност да си спомним, както и да видим под различна форма – своята идентичност и душа, своята душевна опитност (прераждания, животи) както и колективната душа на човечеството, нейното зараждане и път, развитие и връзка с Духа, или нейното разграждане /умиране/.

Ние сме на „гара – разпределителна“ или завръщане в бъдещето. Бъдете бдителни и никак лековерни. Фундаментите се разпадат откъм съдържание.

Неминуемо ще бъде засегната религията и науката като социални и материални форма на вяра! Все повече ще наблюдаваме разпадане, разединение, разграждане на всяка създадена форма която не съответства на истината, не работи в полза на развитието на човека, която е създадена и съществува за да подчинява, властва, разделя, манипулира и в крайна сметка „изражда” и използва човешкото същество – а не го отглежда, подкрепя и обича.

Разпадането няма да приключи в тази година, но в тази ще имаме сериозна и видима картинка на изчезващата деградация във всички сфери от нашето битие. Преди да се настани трайно истинното и новото, ще трябва да се сринат основите на фалшивото, нетрайното, изкривеното, нездравословното, вредното, пошлото и лустросаното. А много неща от нашето битие са точно такива и тяхното разпадане и подмяна тече от години.

Вече сме във фазата на тоталното унищожение, което междувпрочем се защитава с всякакви непочтени средства и невежество, незнание, бездушие и бездуховност. Ще излязат факти и истини свързани не просто с политика, религия, наука и финанси, собствености, капитал, а конгломерат от свързаност между бизнеси за които хората дори не подозират или въобще не попада в тяхното полезрение /видимост – т.е. нещо като подземния свят и организираната престъпност/.

Като например застрахователният бизнес и здравето, фармацевтичните гиганти и науката, ИТ сектора и виртуалната реалност и много други. Всичко което е свързано с т.н. технологичен прогрес ще разкрие зловещото си лице, цялата тази загриженост за човешкото здраве и благоденствие – и в същото време бълване на отровни вещества, вещи,пестициди, храни и други, екология и продължаващото разрушаване на флората и фауната, природата и цялата екосистема и много други.  

Онова което наричаме комфорт е подмененото значение на деградация/застой, нещо което се стремим да задържим, известното което ни носи фалшиво усещане за сигурност.

Е, този „комфорт“ със сигурност ще бъде разрушен. Ще трябва да бъдем гъвкави и постоянни в промяната.

Плутон като управител на Скорпиона ще е в пълната си мощ, което може да донесе много сътресения от личен характер, природен характер, космически характер, освен обществен, социален, здравен, образователен, научен, религиозен, политически и въобще житейски характер. Плутон в Козирог ще прави две неща едновременно: от социална и законова гледна точка ще налага нови ограничения, рестрикции, принуди, правила и разпоредби, преустройство на всички системи – (социална, икономическа, политическа и тн) на базата – не за благото на човека, а за запазване на едно статукво което се крепи от векове на манипулация, лъжи, алчност, разделение, лукавство, подмолност, насилие и страх!

Всички „карти на промяната” са разиграни отдавна и изкуственото задържане на страха – като водеща основа и стратегия е подменена с основата на любовта.

Северен възел в Телец в съвпад с Уран в Телец и Венера (като управител) ще даде началото на последното разрушаване на статуквото и наместване на енергията (новото –забравено старо съдържание) на любовта.

В личен план, всяка връзка и взаимоотношения които не могат да дадат предимство на любовта, обичта, доверието, разбирателството, свободата и отговорността, взаимността, сърдечността, търпението, смирението, безкористност, красота и нежност – ще се разпаднат! В същото време онези, които без компромис са верни и лоялни на енергията на любовта и уважението ще намерят своите сродни души, духовни връзки, своите области на изява, среда, обкръжение, работа, дейности, житейски възможности и развитие.

Изпитанието през 2022 г. ще бъде сериозно за всеки човек и всяка душа. Изкушенията ще разкриват своята същност и замисъл, страхът може да усили своята сила – заради колективното му подържане, но това няма да е за дълго.

Много хора ще имат възможност да последват или променят изборите които са направили в предишни инкарнации, като си спомнят за тях. Други, които вече са наясно със своята същност и принадлежност и вече са избрали – ще имат възможност да продължат по избрания път, да затвърдят тези си избори, и да разгръщат своя личен потенциал. 

При онези които се стремят и са на път за установяване на своята духовна самоличност ще има много сътресения на които трябва да устоят, да не се отказват и да усилят вярата си. Те също имат избор и ще трябва да го заявят категорично и ясно. При много хора ще има „проглеждане” и широко отворени или затворени очи, поради лични причини и най-вече двойнствени ситуации в техния живот които или ще приемат/или ще предпочетат на игнорират.

Отричането също е избор, но много често е неосъзнат, неразбран и най-често поради защитни механизми в самите тях, или пък не желаят да поемат отговорност за себе си – което на практика предоставя правото на друг да решава за техния живот, права и задължения.

При други хора отричането се наблюдава под формата на упорство и неотстъпчивост, упражняване на контрол/егоизъм/ – те не желаят да се променят – да речем чувствата, емоциите, правилата в дадена връзка, взаимоотношения или обстоятелства, те искат да стане на тяхното, или искат да са прави, или са прекалено загрижени(което е контрол), с една дума не желаят да си нарушават комфорта (навиците, статуквото, зависимостите и тн) и поради такива причини са готови да отричат – т.е. не приемат собствената си промяна която настъпва в тях, нито пък тази на другите или наоколо. Или пък просто от страх от неизвестното не приемат промени, или поради други чувства също не желаят да предприемат промени или да ги провокират.

Тези които са стъпили на духовния път, но още не се усещат достатъчно уверени ги грозят други изкушения под чиято власт лесно попадат. А 2022 със сигурност ще им разбие илюзиите и пясъчните кули, ако не развиват в себе си сила и способности.

При тях вярата е налице, но те не са повярвали в себе си, не са се приели със всички слабости, неуспехи, грешки, невежество, лицемерие и др., не са се справили с чувството за вина, себеоценката им куца и др. – те често попадат под влияние на нечии егрегори на егоизъм и духовно високомерие от висш порядък. Те са увлечени от захаросани – често религиозни или друг тип „духовни” гурута/лайфкоуч –модерната дума/ или групи, слова, беседи, практики, които умело пропускат техните недостатъци и неприемане на себе си.

Най-силното им оръжие – вярата се превръща в тяхна слабост –защото, те я преотстъпват на друг и вместо да бъдат стремящи се хора към познание (а то е първо към себе си), стават лековерни последователи. Други пък – казано на жаргон – прекалено са си повярвали и липсата им на смирение и скромност е виден признак, че са на крив път.

Очевидно всички сме уязвими по един или друг начин и това е нашата вяра, духовна отговорност и свободен избор.

Хората тепърва се учат на нови неща или доброто забравено старо, защото, човек носи цялата вселенска памет в себе си и това което трябва да прави е – да си спомня. По този начин се изчиства от илюзията в която живее, това означава да се събудиш и да се стараеш да останеш буден – да не се оставяш да те успиват/приспиват, да не се изкушиш да се приспиш сам, да си стремящ се – това е вътрешна нагласа от която ти идва силата да продължиш, да вярваш и да живееш.

Да живееш означава да правиш, да действаш, да вършиш, да опитваш, да създаваш. Падаш, изправяш се и продължаваш. Вярата създава спокойствие и сила в човека. Вярващият човек е деен и дееспособен човек.

Разнообразна е годината откъм възможности/реалности, всичко зависи от това, какво вижда и иска да види човек. Онова което всеки от нас е постигнал в материално и духовно отношение ще се подравнява, ще се уравновесява,балансира непрекъснато и ще се разгръща.

Динамиката се засилва и тя не касае само  тази година, а по принцип. А динамиката създава напрежение с което ще трябва също да свикваме – в смисъл на напасване. Това означава да сме по-гъвкави, адаптивни и разумно да подхождаме и да разглеждаме всеки аспект от ситуация, условие или случка – а не като даденост.

Животът ще покаже своята истинност в цялата си прелест – ще започнем да схващаме, че животът е низ от моменти/импулси и няма нищо застопорено(статукво) и непроменливо, може би това ще ни помогне да спрем да се страхуваме от промените и вместо това да се научим предвидливо да го предугаждаме, усещаме и прозорливо да постъпваме.

Много силна година по отношение на подравняване и промени които закономерно (а не случайно) настъпват и ние трябва да сме в синхрон с тях на вътрешно ниво.

Подравняване означава да изместваш фокуса си, гледната точка/нагласата и действията си /ум-сърце-тяло/мисъл-чувство-движение/ спрямо автентичността си/да си истинен. Това те подравнява и на планетарно и космическо ниво – във всички реалности ти си на една линия. Първо си наредил себе си, наредил си се спрямо другите, а след това се подравняваш с тях. Това може да се разбере погрешно от някои хора, които по принцип го правят механично или на принципа на подражанието. Те се стремят да се наредят в дадена редица и непрекъснато се подравняват спрямо нейния строй!

Новото на новото време е именно да се избягва механичното подражание без оглед на разбиране, вникване, проучване, наблюдение, усещане, разсъждаване и след това решение и избор да го правиш. На това му се казва отговорност, а не сляпото подражание на околните или авторитетите за да получим тяхното или нечие друго одобрение, или да кажат какъв отговорен, умен човек съм!

Годината може да бъде бурна в политически, икономически и социален план, трудно ще се прилагат стари/изтъркани догми, норми, правила и разпоредби, трудно ще се управлява колективната емоция – която ще се надига и може да стане неконтролируема от власт имащите. Новото което се предлага на обществото няма да има този ефект който се очаква.

Мотото е Реализъм. Година на провокации, произшествия, разочарования, страдания, носталгия, критичност, изцеляване, обръщане и пълен напред. Любовта превзема света. Напомняйте си го! Бъдете в нея и не се плашете.

Любовта е единствената реалност. Отворете си широко очите и най-вече сърцата. Предизвикайте се, дерзайте, опитвайте, престрашете се, рискувайте, извадете и дайте най-доброто от себе си. Повярвайте ми, няма какво да изгубите, освен илюзията и очакванията си. А тях така или иначе ще изгубите!

Изберете си каквато искате времева линия – всички са налични под формата на „минало и бъдеще“.

Вие решавате и от вас зависи!

Желая на всички Разум и Сила в себе си. Бъдете Любов и тя ще се умножи хилядократно.

Цветовете на 2022 година са: златно, перлено, розово и кафяво. Много добре ще се отрази и зеления цвят в комбинация с тях!

Даниела Ангелова

Астропсихолог

0877 810672

консултации/обучение

споделяне в социални мрежи

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*