Слънце във Везни

Везните помагат човек да забелязва своето поведение и неговото съответствие или разделение в средата която обитава – живее, работи, забавлява се, ангажира се и т.н.

Бог говори на всеки

Каквато и представа да имате за Бог, дори и да нямате представа, дали вярвате или се съмнявате в съществуването на Бог, това има значение единствено и само за вас. Бог […]

Венера в Дева

Венера в Дева може да ни изпълни с много енергия, психична и физическа сила, но и да поражда повече емоции.
Венера в Дева засилва вътрешните нагласи и морал, способства да превърнеш в активна, практична работа мечтите и желанията.