Неразбирането на децата

Развивай в детето най-важното качество – самоуважение. Родителелството е трудно нещо. И никой не е подготвен напълно за тази отговорност. Улисани в бремето на ежедневието и в старанието да дадеш […]

Астро маркетинг

Астропсихологията не е отвлечена философия, а реална и практическа материя с огромно приложение. В средата на 90-те, английска верига от супермаркети възлага проучване на навиците на клиентите в зависимост от […]

Щастието е състояние

Астроанализата е път към успешна терапия Емоционалната зрялост при повечето хора не е настъпила, но тя няма и да настъпи от „самосебе си“. Трябва да стане ясно, че терминът „зрял […]