Слънце във Везни

Това е знака на съвместимост и пропорция, баланс и уравновесяване, взаимност и връзки.
Везните като знак на равновесието ще изискват от нас да сме балансирани във всяко едно отношение, често и да се подравняваме с околните.