Месец Октомври

Десетият месец от годината е устойчив и установяващ. Време за осмисляне, решения, довършителни работи, подготовка за нови начинания. Новостите или измененията които навлизат през този период имат бъдеща резултатност. Месец […]

Личните перспективи

Всеки човек има собствен уникален потенциал и многообразие от перспективи. Понеже човек познава една много малка част от себе си той живее с чувството, че възможностите са ограничени или напълно […]