Месец Юни

Шестият месец от годината е установяващ и динамичен. Възможностите са свързани с действия и промяна в желаната посока, в нещата и стойностите които искаме да установим в живота си. Това […]

Личните перспективи

Всеки човек има собствен уникален потенциал и многообразие от перспективи. Понеже човек познава една много малка част от себе си той живее с чувството, че възможностите са ограничени или напълно […]