Меркурий в Риби

Съвпадите на Меркурий със Слънце, Сатурн, Нептун в Риби – наистина могат да причинят една „реалистична“ действителност, която се подхранва само от противоборство и фанатичността на много хора, в която „действителност“ е наложително да се самосъблюдава човек и да внимава на кого и за какво се доверява.