Меркурий в Дева

Като знак на чистотата и съвършенството – Девата ще ни подтикне към повече внимание към нашите мисли, емоции и действия, но също и към тези на околните, както и ще забелязваме дребните неща, подробностите, онова което ни спъва по пътя към успеха.