Венера в Рак

Някои хора могат да създадат семейство, а други да приключат семейните си отношения, да се преместят, да инвестират в нов дом, ново място, нови хора, нови приоритети, както и завръщане към миналото или вече преживяно, подновяване на нещо научено, желано – но неосъществено.