Венера в Лъв

Слънцето и Венера имат много добро разположение между себе си, така че, това е период на повече благоприятност, нежност, взаимност, разбиране и очарование.