Пълнолуние в Близнаци

Близнаците са добри свързочници, така че, нашите чувства, мисли и желания ще намерят вярното място и хора.
Такива ще са и нашите действия, постъпки и резултати.